Ngày 06 và 07/9/2019, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp thành phố năm 2019. Đây là đợt sinh hoạt chuyên môn quan trọng, là dịp để các thí sinh giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. ​

Tham gia Hội thi có 19 thí sinh, trong đó có 17 đồng chí là báo cáo viên xã, phường và 02 đồng chí là báo cáo viên các phòng, ban, đơn vị thành phố. Tại Hội thi lần này, tất cả các thí sinh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành tốt Quy chế Hội thi; chuẩn bị Đề cương báo cáo rất công phu, nội dung, bố cục chặt chẽ. Nhiều thí sinh thể hiện được khả năng truyền đạt tốt, phong thái tự tin, diễn đạt rõ ràng, mạch lạc, đúng, đủ nội dung và thời gian quy định; có sử dụng Slide trình chiếu trong quá trình báo cáo, tạo hình ảnh sinh động, thông tin phong phú, làm hấp dẫn đối với người nghe, góp phần nâng cao hiệu quả của bài thuyết trình.

   DSCN3056.jpg

Thường trực Thành ủy tặng giấy khen cho các thí sinh đạt giải

Kết thúc Hội thi, có 01 Báo cáo viên đạt loại giỏi, 13 Báo cáo viên đạt loại khá, 05 Báo cáo viên đạt loại Trung bình. Theo đó, 11 đồng chí có điểm số cao nhất đã được Ban Thường vụ Thành ủy khen thưởng; trong đó, đồng chí Nguyễn Khoa Lai (đơn vị Tịnh Hòa) đạt giải nhất; 02 đồng chí Trương Thanh Bình (đơn vị Tịnh Thiện) và Trần Thanh Tuấn (đơn vị Liên đoàn Lao động thành phố) đạt giải nhì; giải ba thuộc về 03 đơn vị: Nghĩa Hà, Nghĩa Dũng, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố và giải khuyến khích thuộc về 5 đơn vị: Nguyễn Nghiêm, Trương Quang Trọng, Chánh Lộ, Quảng Phú, Nghĩa Phú.         

Sau Hội thi lần này, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ lựa chọn và cử 2 đồng chí đại diện cho Thành phố tham gia Hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019./.

                                                            Nguồn: Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Tin đã đưa