Hội Nạn nhân, chất độc da cam/dioxin thành phố Quảng Ngãi có 23 cơ sở hội với trên 2.200 hội viên tham gia sinh hoạt tại 186 chi hội.

Theo kế hoạch của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố về tổ chức Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố và xã, phường, nhiệm kỳ 2018-2023 thì từ nay đến tháng 4 năm 2018, Hội Nạn nhân chất độc da cam xã, phường sẽ hoàn thành tổ chức đại hội cấp cơ sở và cấp thành phố dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 7 năm 2018. Để tổ chức thành công Đại hội, hiện các cơ sở hội đang tích cực chuẩn bị xây dựng văn kiện, nhân sự ban chấp hành.... Đối với cấp thành phố, UBND thành phố Quảng Ngãi vừa chỉ đạo Hội Nạn nhân, chất độc da cam/Dioxin thành phố rà soát, chuẩn bị các nội dung, điều kiện cần thiết để tiến hành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023 đạt chất lượng, đúng thời gian quy định; quan tâm giới thiệu cán bộ có uy tín, trách nhiệm nhiệt tình, sức khỏe, kinh nghiệm hoạt động xã hội để Đại hội bầu vào Ban Chấp hành, BTV, Chủ tịch, Phó chủ tịch hội khóa mới; Đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền việc tổ chức Đại hội Hội Nạn nhân, chất độc da cam/Dioxin thành phố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

   Thùy Trang-Đài TT TP

Tin đã đưa