Sáng ngày 04/10/2019 tại Phòng họp B của Thành ủy, đồng chí Đặng Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy và đồng chí Phạm Tấn Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đã chủ trì Hội nghị Thành ủy lần thứ 25, khóa XV.​

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo đánh giá tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong 9 tháng và những nhiệm vụ chủ yếu 3 tháng cuối năm 2019. Theo báo cáo, trong 09 tháng, tình hình kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng khá, một số chỉ tiêu cơ bản thực hiện đạt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt cao. Lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng đạt nhiều kết quả tích cực, kết cấu hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư, nâng cấp. Văn hoá - xã hội có tiến bộ; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Tình hình quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định. Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tập trung chỉ đạo. Hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể có sự đổi mới, bước đầu đạt một số kết quả. Công tác xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tốt.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, trong đó nổi bật như sau:

Việc thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn chậm, hiệu quả chưa cao. Tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm còn xảy ra, nhất là dịch lở mồm long móng và dịch tả lợn Châu Phi. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của một số công trình, dự án còn gặp khó khăn nên dẫn đến tiến độ thực hiện một số dự án còn chậm so với kế hoạch đề ra. Công tác quản lý trật tự đô thị, xây dựng còn nhiều bất cập, yếu kém. Quản lý một số hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chưa tốt, nhất là đối với hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố. Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng diễn biến phức tạp. Cải cách hành chính tuy có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng yêu cầu. Tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đạt thấp...

20191004_075426.jpg

        Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo đã trình bày; đồng thời đã đóng góp ý kiến, phân tích, đánh giá cụ thể những kết quả đạt được và tồn tại hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 09 tháng năm 2019. Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Thành ủy đã nhấn mạnh lại một số tồn tại, hạn chế trong quá trình chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ; trên cơ sở đó đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện trong 03 tháng cuối năm 2019.

Cũng tại hội nghị, đã triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương; thực hiện chất vấn; báo cáo giữa hai kỳ hội nghị và thực hiện bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020./.

                                                                                 Tấn Quang​

Tin đã đưa