​          Trong thời gian qua, tội phạm về mua bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng. Cùng với đó, số người nghiện ma túy trong lứa tuổi thanh thiếu niên gia tăng, độ tuổi trẻ hóa và chiếm tỉ lệ cao trong tổng số người nghiện. Phát huy vai trò của phụ nữ, những năm qua Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Quảng Ngãi đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho hội viên, từ đó cùng chung tay cùng với chính quyền địa phương đẩy lùi tệ nạn ma túy, xây dựng đời sống văn hóa cho nhân dân.

​          Theo đó, để góp phần kiềm chế, đẩy lùi tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy trên địa bàn, Hội LHPN thành phố Quảng Ngãi đã tập trung tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia phòng, chống tệ nạn ma túy, xây dựng các mô hình can thiệp tại cộng đồng, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, góp phần đảm bảo an ninh trật tự- an toàn xã hội. Cụ thể là hàng năm Hội đã ký kết liên tịch với Công an thành phố về thực hiện nội dung Nghị quyết liên tịch số 01/2002-NQLT về “Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” gắn với xây dựng chuẩn mực gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, đồng thời phối hợp với Mặt trận, hội đoàn thể và các ban, ngành thành phố thực hiện kế hoạch tổ chức tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và phòng chống ma túy tại khu dân cư chỉ đạo Hội LHPN các xã, phường và chi hội lồng ghép triển khai trong sinh hoạt tại các chi hội, CLB, tổ phụ nữ để tuyên truyền các nội dung về phòng, chống ma túy. Bên cạnh đó, Hội còn chủ động tổ chức các lớp tập huấn, các đợt truyền thông nói chuyện chuyên đề về tác hại của ma túy và công tác vận động, giáo dục người thân, con em trong gia đình phòng ngừa tệ nạn ma túy, qua đó giúp hội viên phụ nữ nắm được những kiến thức cơ bản về phòng chống ma túy trong tình hình hiện nay.

Song song với công tác tuyên truyền và vận động, Hội LHPN thành phố đã xây dựng được 6 Câu lạc bộ “ Phụ nữ & pháp luật” và 2 mô hình về phòng, ngừa tệ nạn ma túy là “Tổ phụ nữ không có chồng con nghiện ma tuý, vi phạm pháp luật” và mô hình “Tổ phụ nữ vận động chồng con, người thân cai nghiện và quản lý sau cai” tại các phường Quảng Phú, Nguyễn Nghiêm và Nghĩa Chánh. Bà Nguyễn Thị Tài Định, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Quảng Ngãi cho biết: Thông qua hoạt động của các mô hình này lồng ghép với công tác tuyên truyền, vận động cai nghiện và giúp đỡ người cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng đã từng bước nâng cao ý thức pháp luật và nhận thức của các tầng lớp phụ nữ, người dân về phòng chống ma túy, đề cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân, gia đình và cộng đồng trong quản lý, giáo dục con em mình tránh xa các tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy. Từ đó, các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi đã quan tâm giúp đỡ cho 16 chị bị nhiễm HIV, được tha tù và có con nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng được vay vốn ưu đãi từ các các Ngân hàng để phát triển kinh tế gia đình với tổng số tiền trên 160 triệu đồng, hỗ trợ 2 phương tiện sinh kế cho 2 chị trị giá trên 5 triệu đồng và giới thiệu việc làm cho 2 người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, đồng thời đã nhận giúp đỡ thường xuyên hàng tháng cho 1 học sinh có ba mẹ bị nghiện và buôn bán ma túy đang ở tù tiếp tục theo học với số tiền 300.000 đồng/tháng.

Hội LHPN phường Nguyễn Nghiêm là đơn vị điển hình nhất trong công tác phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội trên địa bàn thông qua việc thực hiện hiệu quả mô hình “Tổ phụ nữ vận động chồng con, người thân cai nghiện và quản lý sau cai”. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội LHPN phường cho biết: phường Nguyễn Nghiêm là một trong những phường trung tâm của thành phố Quảng Ngãi, có mật độ dân cư đông đúc, hầu hết người dân đều sống bằng nghề kinh doanh dịch vụ và buôn bán nhỏ lẻ, do vậy mà có lưu lượng người dân qua lại giao thương rất đông, kéo theo đó là sự phức tạp về tình hình ANTT nhất là tình hình tệ nạn xã hội và tệ nạn ma túy.

Với phương châm “Phòng ngừa từ gia đình là chính”, nên ngay sau khi được Hội LHPN tỉnh chọn làm điểm để xây dựng mô hình “Tổ phụ nữ vận động chồng con, người thân cai nghiện và quản lý sau cai” vào năm 2008, Hội LHPN phường Nguyễn Nghiêm đã chọn Chi hội phụ nữ tổ 9 để thực hiện mô hình. Bằng nhiều hình thức hoạt động thiết thực và ý nghĩa Hội LHPN phường đã phối hợp với Ban chuyên trách Tệ nạn xã hội và Công an phường đi đến tận nhà các đối tượng mắc tệ nạn xã hội để tuyên truyền, vận động và giúp đỡ gia đình đối tượng về tinh thần, vật chất và vốn để phát triển kinh tế gia đình, từng bước ổn định cuộc sống vươn lên không mặc cảm với cộng đồng. Kết quả đến nay, thông qua mô hình “Tổ phụ nữ vận động chồng con, người thân cai nghiện và quản lý sau cai” Hội LHPN phường Nguyễn Nghiêm đã cảm hóa, giáo dục được 42 đối tượng hư hỏng, tiến bộ, đồng thời đã gần gũi, giúp đỡ 3 chị chấp hành xong án phạt tù về ma túy tái hòa nhập cộng đồng, được vay vốn giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống để không tái phạm tội.

           Bà Nguyễn Thị Tài Định, Chủ tịch Hội LHPN thành phố cho biết: Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trong các tầng lớp phụ nữ thành phố, Hội LHPN thành phố tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ về các chủ trương của Đảng, Nhà nước về các văn bản liên quan công tác phòng chống ma túy gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và Cuộc vận động “ Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện công tác quản lý, cảm hoá giáo dục, giúp đỡ người vi phạm pháp luật, nghiện ma tuý, đối tượng lầm lỡ, phụ nữ và trẻ em gái phạm pháp tái hoà nhập cộng đồng dân cư. … Ngoài ra, Hội LHPN thành phố Quảng Ngãi sẽ tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình, CLB hiệu quả phù hợp với điều kiện của địa phương trong phong trào phụ nữ tham gia đấu tranh phòng, chống ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ gìn an ninh- chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi”./.

Mỹ Diễm

Tin đã đưa