Hội CCB thành phố Quảng Ngãi có 26 tổ chức hội và 01 chi hội trực thuộc. Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, ngay từ đầu năm 2017, các cơ sở hội đã động viên các thế hệ CCB đoàn kết, tự lực, từ cường, tích cực thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua ở địa phương và của hội cấp trên phát động và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần xây dựng Hội CCB thành phố ngày càng vững mạnh.

Hầu hết các chỉ tiêu thi đua trong năm 2017 Hội CCB thành phố đều thực hiện đạt và vượt. Điển hình, như: kết nạp hội viên mới đạt 136% kế hoạch năm; 6 hội viên được kết nạp vào Đảng, đạt 300% kế hoạch năm; xóa nhà tạm cho 25 hội viên, đạt 166% chỉ tiêu; tạo điều kiện cho hội viên vay vốn ưu đãi trên 2,2 tỷ đồng từ Ngân hàng chính sách xã hội để đầu tư phát triển kinh tế đạt 223% chỉ tiêu; có 99% hội viên gương mẫu, đạt 101%; 98% gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 102% chỉ tiêu…. Với những kết quả đạt được, qua bình xét danh hiệu thi đua năm 2017, 100% cơ sở Hội CCB trong toàn thành phố đều đạt trong sạch vững mạnh; trong đó có 14 cơ sở hội đạt TSVM xuất sắc. Một số chi hội có nhiều chuyển biến tích cực so với các năm trước, như: Hội CCB xã Nghĩa Dõng, Hội CCB xã Tịnh Ấn Đông và Chi hội CCB Chi Cục thế thành phố.

                                                                                                Thùy Trang-Đài TT TP

Tin đã đưa