Hội Cựu chiến binh ( CCB) phường Chánh Lộ hiện có 198 hội viên, trong đó có 97 hội viên là đảng viên, chiếm tỷ lệ gần 50% số hội viên. Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, Hội CCB phường Chánh Lộ luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua do Trung ương Hội Cựu chiến binh phát động gắn với các  phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. 5 năm liền Hội giữ vững danh hiệu đơn vị: trong sạch vững mạnh xuất sắc với kết quả thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ được giao và là điểm sáng của Hội CCB thành phố trong phong trào thi đua “ Cựu chiến binh gương mẫu”.​ 

          Xác định xây dựng Hội vững mạnh là một trong 3 nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Hội cơ sở và là vấn đề có tính quyết định trong mục tiêu phấn đấu đạt danh hiệu đơn vị trong sạch vững mạnh, BCH Hội CCB phường Chánh Lộ luôn chú trọng triển khai công tác giáo dục tư tưởng, chính trị gắn với  việc ” Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó Hội đã đặt mua hơn 2.000 bản tin nội bộ của Trung ương Hội để cấp cho các chi hội cơ sở làm tài liệu sinh hoạt, định hướng tư tưởng và bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên. Qua đó vận động hội viên gương mẫu thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, phát huy vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Kết quả bình xét hàng năm, hội CCB phường đều có hơn 98,5% gia đình hội viên đạt chuẩn gia đình văn hóa, hội viên gương mẫu. 5 năm qua, Hội CCB phường Chánh Lộ đã kết nạp mới 27 hội viên, đạt tỷ lệ 112% chỉ tiêu đề ra, đồng thời thường xuyên kiện toàn, củng cố tổ chức hội từ phường đến cơ sở. Để nâng cao chất lượng hoạt động, Hội đã chọn cử 34 cán bộ hội tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác hội do tỉnh và Thành phố tổ chức, tạo điều kiện cho 462 lượt hội viên là đảng viên và 95% hội viên chưa phải là đảng viên tham gia nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, các chuyên đề về “ Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đáng chú ý là phong trào thi đua “ Cựu chiến binh gương mẫu”, xây dựng hội trong sạch vững mạnh được BCH Hội triển khai gắn kết với các cuộc vận động” Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “ Ngày vì người nghèo” v.v… đã đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực trong việc tham gia phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. Điển hình Hội đã vận động hội viên đóng góp hơn 20 triệu đồng vào các quỹ tương thân tương ái, tương trợ cộng đồng tại địa phương, 87 triệu đồng để xây dựng các công trình nâng cấp giao thông  hẻm phố, xây dựng điểm sinh hoạt văn hóa ở tổ dân phố. Thông qua các mặt hoạt động và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, Hội CCB phường Chánh Lộ đã xây dựng và thực hiện đạt hiệu quả 04 mô hình học tập và làm theo Bác, đó là các mô hình: Tổ liên hộ gia đình tự quản về an ninh trật tự; mô hình CCB không vi phạm pháp luật, mô hình Chi hội trưởng CCB làm bí thư danh dự chi đoàn và mô hình” CCB với trật tự an toàn giao thông cổng trường bình yên”. Trong đó mô hình  ” CCB với trật tự an toàn giao thông cổng trường bình yên” được Thành ủy Quảng Ngãi chọn biểu dương tại Hội nghị biểu dương những “ Tấm gương bình dị mà cao quý” của Thành phố và đang được Hội CCB thành phố nhân rộng trên địa bàn.

        Không những thế, Hội CCB phường Chánh Lộ còn vinh dự được TW Hội CCB Việt Nam tặng bằng khen trong phong trào thi đua “ Cựu chiến binh gương mẫu”, được Ban Tuyên giáo TW tặng kỷ niệm chương với thành tích thực hiện mô hình “Cựu chiến binh với trật tự an toàn giao thông cổng trường bình yên” và 39 bằng khen, giấy khen của của các cấp, các ngành cho tập thể CCB phường và các hội viên có thành tích tiêu biểu./.

                                                                                              Mỹ Diễm​

Tin đã đưa