UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Quyết định số 23 ngày 10/01/2018 về phê duyệt Hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất đối với 03 thửa đất thuộc dự án đường Lê Văn Sỹ (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Bùi Thị Xuân).

Theo đó, đối với đất ở tại đô thị: Đất ở thuộc vị trí 1, đường loại 4: hệ số điều chỉnh giá đất là 1,1 lần; Đất ở thuộc vị trí 2, đường loại 4 (cách đường chính dưới 50m): hệ số điều chỉnh giá đất là 1,2 lần. Hệ số điều chỉnh giá đất này chỉ áp dụng để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất đối với 03 thửa đất thuộc dự án đường Lê Văn Sỹ (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Bùi Thị Xuân) trong năm 2017 theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

Tin đã đưa