Ảnh minh họa

Ngày 15/11 vừa qua, Thường trực HĐND thành phố tổ chức hội nghị bồi dưỡng kỹ năng, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động của đại biểu HĐND cho các đại biểu HĐND xã, phường nhiệm kỳ 2016 – 2021. ​

Tham dự hội nghị có ông Võ Phiên – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng các ban của HĐND tỉnh. Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động của đại biểu HĐND rất cần thiết nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND xã phường. Qua các chuyên đề về kỹ năng hoạt động, đại biểu HĐND sẽ nắm và hiểu một cách sâu sắc các kỹ năng hoạt động đại biểu HĐND, từ đó, tuỳ vào từng điều kiện cụ thể, tuỳ vào vị trí công tác của mình để thực hiện tốt nhất trọng trách của người đại biểu nhân dân. Tại hội nghị, các đại biểu HĐND xã phường đã nghe các báo cáo viên là lãnh đạo HĐND tỉnh, lần lượt trình bày và trao đổi kinh nghiệm về một số vấn đề chung về hoạt động của HĐND; một số kỹ năng thẩm tra dự toán, quyết toán ngân sách cấp xã; Hoạt động quyết định và giám sát đầu tư công; một số kinh nghiệm về việc tổ chức các hoạt động giám sát, khảo sát công tác quản lý nhà nước về thu, chi ngân sách và đầu tư công; Kỹ năng, kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của thường trực và ban pháp chế HĐND cấp xã; nâng cao năng lực công tác giám sát cho đại biểu HĐND cấp xã. Hội nghị tập huấn đã trang bị thêm kiến thức, kỹ năng để các đại biểu HĐND phát huy hơn nữa tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong các hoạt động chuyên môn, nhất là kiến thức, kỹ năng giám sát của đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng thời là dịp để đại biểu HĐND giao lưu, trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm quý, cách làm hay, giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thực tiễn của người đại biểu dân cử.

 

                                                                                                            Văn Đạo

                                                                                    Đài truyền thanh thành phố

Tin đã đưa