Ông Đặng Văn Minh - UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo

Chiều ngày (18/9), HĐND thành phố Quảng Ngãi khoá XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp lần thứ 12, đây là kỳ họp bất thường để thông qua một số nội dung quan trọng. Dự và phát biểu chỉ đạo có ông Đặng Văn Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi, ông Phạm Tấn Hoàng – Tỉnh ủy viên – Chủ tịch UBND thành phố. Chủ tọa kỳ họp, gồm các ông: Nguyễn Tiến Dũng – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố, ông Nguyễn Lâm – UV Ban Thường vụ Thành ủy - phó Chủ tịch HĐND thành phố, ông Nguyễn Hà Hải – Thành ủy viên - Phó chủ tịch HĐND thành phố.

 

hình 9.jpg

Tại kỳ họp này, UBND thành phố trình  các Tờ trình lien quan về Bổ sung Kế hoạch đẩu tư công trung hạn giai đoạn 2018 - 2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố; đề nghị bãi bỏ Nghị quyết 123/NQ-HĐND ngày 20.12.2017 của HĐND thành phố về hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn thu tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất thừa, đất lõm trong khu dân cư trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi.

Theo báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế xã hội, HĐND thành phố thống nhất việc đề nghị bổ sung danh mục 12 dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2018 – 2020 với tổng mức đầu tư trên 230 tỷ đồng; thống nhất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn thực hiện đầu tư đối với 4 dự án không đảm bảo khả năng giải ngân kế hoạch vốn đã được phân bổ; bổ sung kế hoạch vốn thực hiện đối với 3 dự án Nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng công cộng các tuyến đường trên địa bàn.

Các vị Đại biểu HĐND thành phố đã thảo luận xem xét và thống nhất thông qua các Nghị quyết, gồm: Bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018 - 2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố; Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 123 ngày 20.12.2017 của HĐND thành phố

                                                                              Văn Đạo

Tin đã đưa