Ngày 02/01/2020, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Ngọc Căng vừa ký, ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư bờ Bắc kết hợp chỉnh trang đô thị, thành phố Quảng Ngãi.​

Ngày 25/12/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Tăng Bính đã ký, ban hành các Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp và giao đất cho Nhà đầu tư để triển khai thực hiện một số dự án trên địa bàn thành phố.​

Ngày 26/12/2019, UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 9489/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Tăng Long tại xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi.​

Ngày 17/12/2019, UBND thành phố đã ban hành các Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ của một số dự án trên địa bàn thành phố​

Ngày 17/12/2019, Phó Chủ Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Tăng Bính vừa ký, ban hành Quyết định số 996/QĐ-UBND về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Khu dân cư trục đường Mỹ Trà - Mỹ Khê (giai đoạn 1) tại phường Trương Quang Trọng và xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi.​

Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Ngọc Căng vừa ký ban hành Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án khu dân phía Bắc thành phố Quảng Ngãi (Dự án).​

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 về việc thu hồi một phần diện tích đất của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi đang quản lý để thực hiện Công trình đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (đoạn từ đường Trương Định đến đường Trần Thái Tông), phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi.​

Ngày 05/12/2019, Phó Chủ Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Tăng Bính vừa ký, ban hành Quyết định số 950/QĐ-UBND về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi.​

Ngày 02/12/2019, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Ngọc Căng vừa ký ban hành Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án khu dân cư Nghĩa Dõng kết hợp chỉnh trang đô thị (Dự án).​

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 7866/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ dự án Khu dân cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi (phương án đợt 4 năm 2019), phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi.​


TIN ĐÃ ĐƯA

Trang 1/2 1 2 > >> 

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm