Giới thiệu chung

Đầu tư phát triển

Lịch làm việc

Thông tin đô thị

Tin tức

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3320923
Đang online: 22

Thực hiện Công văn số 644 ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tổ chức thực hiện hiệu quả phương thức chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh năm 2017; UBND TP Quảng Ngãi đã có ý kiến chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác chỉ đạo, điều hành năm 2016 của từng đơn vị; thể hiện quyết tâm hành động, bám sát mục tiêu đề ra, đổi mới, sáng tạo, thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ ngay từ đầu năm 2017 nhằm thực hiện các nhiệm vụ có hiệu quả chủ đề của năm “Đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và khởi nghiệp” và cải thiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh; trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:​

Khẩn trương tổ chức, triển khai thực hiện cókết quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 – 2020; các Nghị quyết của Đảng, HĐND thành phố, các chương trình công tác năm 2017. Tổ chức hoàn thành nhiệm vụ có chất lượng và đáp ứng yêu cầu tiế độ đề ra, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị; có kế hoạch cụ thể, rõ trách nhiệm cá nhân nhất là người đứng dầu và cấp phó của người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành bằng những việc làm cụ thể, đột phá, mang lại hiệu quả; đặc biệt chú trọng khâu tổ chức thực hiện, nói đi đôi với làm để chính sách đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả; gắn việc chỉ đạo triển khai với công tác đôn đốc, kiểm tra, xử lý nghiêm việc chậm trễ thực hiện các nhiệm vụ; tổ chức thực hiện nghiêm và thường xuyên kiểm tra, rà soát việc thực hiện nhiệm vụ do UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao; khắc phục ngay tình trạng chậm triển khai hoặc để quá hạn các nhiệm vụ; đảm bảo dự chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố được kịp thời, hiệu quả.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải kiểm điểm trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Từng cơ quan, đơn vị rà soát tiêu chí đánh giá chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức một cách khoa học, khách quan, chính xác, bảo đảm phản ánh đúng năng lực, kết quả công tác, làm căn cứ bổ nhiệm, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Các thành viên UBND thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường thường xuyên kiểm điểm, đánh giá hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của ngành, địa phương; xem xét đánh giá trách nhiệm cá nhân đối với tập thể, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Ngoài chức năng, nhiệm vụ của Thủ trưởng cơ quan phải xác định rõ và thực hiện trách nhiệm của thành viên UBND thành phố, dành thời gian thỏa đáng trong việc tham gia giải quyết các công việc chung của UBND thành phố.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử trong các cơ qua nhà nước, tạo nền tảng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan chính quyền với các cơ quan Đảng, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội nhằm phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, của toàn dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương.


AT

Tin đã đưa


Thông tin cần biết
  

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi môn Ngoại ngữ và Tin học (vòng 1) và một số nội dung liên quan đến Kỳ thi tuyển giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND TP. Quảng Ngãi, năm học 2017-2018: ​nội dung cụ thể được đính kèm theo file Thông báo DS thí sinh DDKDT.pdfThông báo DS thí sinh DDKDT.pdf:​

 

  

Thông báo thời gian và địa điểm thi môn Ngoại ngữ và Tin học (vòng 1) Kỳ thi tuyển giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND TP. Quảng Ngãi, năm học 2017-2018: ​nội dung cụ thể được đính kèm theo file:Thongbao_Thoigian_Diadiem.pdfThongbao_Thoigian_Diadiem.pdfSodo_Phongthi_NhaH.pdfSodo_Phongthi_NhaH.pdfNoiquy_Thitracnghiem_Trenmaytinh.pdfNoiquy_Thitracnghiem_Trenmaytinh.pdfHuongdan_Danhcho_Thisinh.pdfHuongdan_Danhcho_Thisinh.pdfThong bao thi tuyen.pdfThong bao thi tuyen.pdf

 

  

Theo đề án xây dựng nông thôn mới của Ban quản lý chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Tịnh Ấn Tây trong giai đoạn 2013 đến 2020, UBND xã Tịnh Ấn Tây sẽ đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới các tuyến đường giao thông trục xã, liên xã; hệ thống đường giao thông trục thôn, liên thôn, đường ngõ xóm và giao thông nội đồng theo tiêu chí nông thôn mới. Giai đoạn 2016-2020 cải tạo, nâng cấp 24,76km đường giao thông, bao gồm: 4km đường trục thôn, liên thôn và 10,14km đường ngõ xóm, 10,61km trục chính nội đồng. Xây dựng mới 2 tuyến: đường ngõ xóm 0,28km và đường trục chính nội đồng 0,28km; xây dựng mới 1 cầu. Với tổng kinh phí dự kiến là 31 tỷ 900 triệu đồng.​

 

  

UBND tỉnh vừa quyết định đầu tư 3 tỷ đồng, sửa chữa, nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt cho gần 1.300 hộ dân ở các thôn Cổ Lũy Nam, Cổ Lũy Làng Cá, phía bắc của thôn Cổ Lũy Bắc Vĩnh Thọ xã Nghĩa Phú phải dùng nước nhiễm phèn để sinh hoạt hay phải bỏ tiền đi mua nước ngọt về sinh hoạt hàng ngày. Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Nghĩa Phú có công suất thiết kế 650m3/ngày đêm​

 

Phim tư liệu
Kết quả 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) của Đảng bộ TP Quảng Ngãi

Bản quyền © 2012 thuộc UBND THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Minh Chính – Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND.
Địa chỉ: 48 Hùng Vương – TP. Quảng Ngãi