Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - Đặng Ngọc Dũng đã ký, ban hành Quyết định số 1453/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Di tích lịch sử Nhà lưu niệm Trung tướng Trần Quý Hai tại xã Tịnh Châu, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (Di tích).​

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm bàn giao hồ sơ Di tích cho UBND thành phố để phục vụ việc quản lý Di tích; hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc bảo vệ Di tích của UBND thành phố. Giao UBND thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức trao Bằng công nhận di tích cho Chủ sở hữu Di tích; thực hiện quản lý nhà nước đối với Di tích theo đúng quy định hiện hành.

Đồng thời, cũng đã yêu cầu Chủ sở hữu Di tích có trách nhiệm: trông coi, đảm bảo an toàn tài sản của Di tích (đất đai, công trình, kiến trúc, di vật, hiện vật và tài liệu khác thuộc Di tích), không được tự ý làm thay đổi hiện trạng Di tích; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham quan và các hoạt động học tập, nghiên cứu tại Di tích; chịu trách nhiệm huy động nguồn lực hợp pháp để trùng tu, tôn tạo Di tích và việc trùng tu, tôn tạo Di tích phải được chính quyền phê duyệt theo quy định; báo cáo với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để phối hợp kịp thời giải quyết các trường hợp khẩn cấp khi có nguy cơ xâm hại Di tích.

Việc xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Di tích lịch sử Nhà lưu niệm Trung tướng Trần Quý Hai tại xã Tịnh Châu, thành phố Quảng Ngãi có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm góp phần bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị của Di tích./.

                                                                        Tấn Quang

Tin đã đưa