UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 6890/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xử lý ngập úng Khu dân cư Gò Sung, tổ 11, phường Nghĩa Chánh (Dự án).​

Theo đó, Dự án do UBND phường Nghĩa Chánh làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 850 triệu đồng từ ngân sách thành phố. Quy mô đầu tư tổng chiều dài tuyến thoát nước L= 263m; trong đó: Mương B300 dài L= 125m, Bi cống D300 dài L=66m, D400 dài L=72m, hố ga bằng bê tông M200 đá 1x2, tấm đan bằng BTCT M250 đá 1x2; hướng thoát nước: điểm đầu xuất phát từ ngã 3 đường BTXM (gần Trạm Y tế phường Nghĩa Chánh), điểm cuối đấu nối vào hệ thống thoát nước đường Nguyễn Thiệu.

Mục tiêu đầu tư Dự án nhằm giải quyết tình trạng ngập nước cục bộ gây ô nhiễm môi trường, góp phần tạo cảnh quan thành phố xanh - sạch - đẹp./.

                                                                              Tấn Quang​

Tin đã đưa