Cụ thể ngày 24/10/2019, Chủ tịch UBND thành phố - Phạm Tấn Hoàng đã ký, ban hành các Quyết định số 6962 và 6963 -QĐ/UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư của 02 dự án nêu trên.​

Theo đó, việc đầu tư Dự án xây dựng Nhà bia ghi công trạng, lát gạch khuôn viên và biển chỉ dẫn đường vào di tích lịch sử Nhà lao Quảng Ngãi thời pháp thuộc là nhằm phát huy giá trị lịch sử của Di tích, qua đó giáo dục truyền thống cách mạng cho các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Dự án có tổng mức đầu tư 250 triệu đồng, từ nguồn ngân sách thành phố, do UBND phường Trần Hưng Đạo làm chủ đầu tư.

Còn đối với việc đầu tư Dự án xây dựng Cầu qua kênh B8-15-1 tại xã Tịnh Châu là nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân, đảm bảo an toàn giao thông và phát phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Dự án có tổng mức đầu tư 622 triệu đồng, từ ngân sách thành phố và do UBND xã Tịnh Châu làm chủ đầu tư./.

                                                                                  Tấn Quang

 ​

Tin đã đưa