Đảng ủy Quân sự thành phố Quảng Ngãi vừa tổ chức gặp mặt tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 với sự tham gia của toàn thể đảng viên trong toàn đảng bộ. Hội nghị đã đánh giá kết quả công tác xây dựng đảng năm 2017.

Trong năm qua, Đảng ủy Quân sự thành phố đã chỉ đạo 03 chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 đúng quy định; đồng thời phối hợp chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội cho bộ quân sự 23 xã, phường. Công tác quy hoạch, bố trí, sắp xếp, lựa chọn nguồn đưa đi học các trường đạt chỉ tiêu trên giao. Công tác kiểm tra, giám sát luôn được chú trọng, tiến hành đúng kế hoạch. Việc tổ chức đánh giá đảng viên, tổ chức Đảng đúng quy trình, nguyên tắc. Kết quả, năm 2017 Đảng bộ Quân sự thành phố có 3 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 33 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và 02 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, 2/3 chi bộ đạt TSVM, 01 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ Quân sự thành phố đạt TSVM. Tại hội nghị, các đảng viên cũng đã tham gia thảo luận những mặt mạnh, yếu trong công tác xây dựng tổ chức đảng; phương hướng, biện pháp, cách làm hay trong tổ chức xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và chức trách được giao. Dịp này, Đảng ủy Quân sự thành phố cũng đã khen thương cho 2 chi bộ đạt TSVM tiêu biểu và 3 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017. Thông qua Hội nghị, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đảng, đảng viên trong năm 2017; biểu dương, động viên những chi bộ trong sạch vững mạnh, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Qua đó, đề ra những biện pháp sát, đúng đối với các cơ quan, đơn vị và từng đảng viên; xác định rõ trách nhiệm, xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2018 và những năm tiếp theo.                                                                                      

Thùy Trang

Tin đã đưa