Trong những năm qua, UBND thành phố Quảng Ngãi đã thực hiện tốt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo phê duyệt của UBND tỉnh, tạo điều kiện cho nhà đầu tư thực hiện các dự án sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Riêng đối với Cụm Công nghiệp làng nghề Tịnh Ấn Tây đã được đầu tư 25 tỷ đồng để cơ bản hoàn thành tuyến đường chính và các tuyến đường nhánh trong Cụm công nghiệp. Hiện Cụm công nghiệp làng nghề Tịnh Ấn Tây đã có 20 doanh nghiệp vào đầu tư, sản xuất, kinh doanh các ngành, như: giấy các loại, dăm gỗ, nha công nghiệp, ống nhựa và hạt nhựa, đũa tre..., đạt 100% tỷ lệ lấp đầy và phát triển tốt, góp phần tích cực trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố. Doanh thu của các doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây từ năm 2015 đến cuối tháng 6 năm 2019 đạt 2.804 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 50.700 tỷ đồng, giải quyết việc làm 485 lao động trong và ngoài thành phố.

 

                                                                                      Thùy Trang

 ​

Tin đã đưa