Quý I năm 2018, Thành ủy Quảng Ngãi đã hoàn thành nhận xét, đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên năm 2017, thực hiện tốt việc cho chủ trương thực hiện quy trình, giới thiệu, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thống nhất thỏa thuận bổ nhiệm, điều động trưởng, phó các cơ quan, đơn vị, trường học…;

Thành ủy, Chỉ đạo xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Trong 3 tháng đầu năm, toàn đảng bộ kết nạp mới 22 đảng viên, đạt trên 14% chỉ tiêu Nghị quyết; Tổ chức trao Huy hiệu 50, 55, 60, 65, 70 năm tuổi Đảng cho 63 đồng chí. Bên cạnh đó, Thành ủy Quảng Ngãi đã ban hành 02 quyết định tổ chức kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức cơ sở đảng theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy; chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và cơ sở xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018. ủy ban kiểm tra Thành ủy đã tổ chức 04 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng cho hơn 330 đồng chí.

  Văn Đạo

 

 

Tin đã đưa