Trong 09 tháng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố giữ vững ổn định.​

Thành phố đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; công tác tuyển quân năm 2019 đạt 100% chỉ tiêu Tỉnh giao (400/400 thanh niên), hiện đang triển khai thực hiện các bước tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2020. Đã tổ chức hoàn thành diễn tập chỉ huy tham mưu 01 bên, 01 cấp động viên 01 đại đội bộ binh; 01 trung đội dân quân cơ động huấn luyện, diễn tập bắn đạn hơi, thuốc nổ và chiến đấu phòng thủ tại 05 xã, phường theo kế hoạch đề ra. Tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp phòng ngừa đấu tranh, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội; đã thực hiện Dự án lắp đặt cammera an ninh trên địa bàn thành phố; thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ. Tiếp tục tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.

Tấn Quang​

Tin đã đưa