Những năm qua, cùng với việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, Công an thành phố Quảng Ngãi đã luôn quan tâm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân. Coi đây là một trong những giải pháp quan trọng góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân, tạo bước chuyển biến tích cực trong phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ngay từ cơ sở...

Một trong những nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật  được Công an thành phố đã và đang tập trung triển khai thực hiện đó là phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, giáo viên và học sinh, cán bộ, nhân viên các doanh nghiệp. Thông qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, học sinh trong việc chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Trong đó, Công an thành phố tổ chức ký kết quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo với các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố. Quy chế phối hợp đã quy định cụ thể về nhiệm vụ của các cơ quan liên quan trong công tác phối hợp tuyên truyền đấu tranh ngăn ngừa và phát hiện, đẩy lùi những tác động tiêu cực từ xã hội vào môi trường giáo dục, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân trong ngành giáo dục có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ngoài ra, Công an thành phố còn phối hợp với Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố tổ chức Hội thi “Tìm hiểu pháp luật trong học đường” bằng hình thức sân khấu hóa; chỉ đạo Công an phường Nghĩa Lộ thành lập Mô hình “Phòng, chống bạo lực học đường vì tương lai các em” v.v.. qua đó góp phần tuyên truyền nâng cao tinh thần trách nhiệm của nhà trường và gia đình  trong việc quan tâm, giáo dục, tạo môi trường thân thiện, tích cực cho sự phát triển và hình thành nhân cách của  học sinh.

 Công an.jpg
    

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân, Công an thành phố Quảng Ngãi đã chủ động thành lập 01 tổ tuyên truyền gồm 06  cán bộ thuộc các đội nghiệp vụ với nhiệm vụ tuyên truyền các nội dung liên quan đến vấn đề môi trường, ma túy, an toàn giao thông v.v... trên cơ sở đó kịp thời thông báo tình hình tội phạm trộm cắp, ma  túy, môi trường và cập nhật tuyên truyền, phổ biến kịp thời những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi phạm tội tại các buổi tuyên truyền phát động phong trào ”Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần động viên nhân dân nâng cao tình thần cảnh giác, tích cực  tham gia phát hiện, tố giác tội phạm. Nhờ vậy, chỉ tính từ năm 2016 đến nay, Công an thành phố đã phối hợp tổ chức 341 buổi tuyên truyền với sự tham dự của hơn 35.000 ngàn lượt người. Qua đó đã kêu gọi, vận động quần chúng nhân dân cung cấp 307 nguồn tin có liên quan đến an ninh trật tự, giúp lực lượng công an xử lý kịp thời nhiều vụ việc, không để tình hình phức tạp kéo dài. Với tinh thần cầu thị,  Công an thành phố còn thường xuyên tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” gắn với tuyên truyền  lồng phép  việc phát động phong trào ”Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với  cuộc vận động ” Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đồng thời phối hợp với các Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Đoàn thành niên các cấp xây dựng, củng cố các mô hình tự quản về an ninh trật tự tại cơ sở, góp phần cùng công an địa phương tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác giữ gìn an ninh trật tự xã hội, điển hình như: ”Câu lạc bộ phụ nữ phòng chống bạo lực gia đình” ở xã Tịnh Châu, ”Khu dân cư không tội phạm, tệ  nạn xã hội” ở xã Tịnh Long, Tịnh Khê, ”Nhà trọ không có tội phạm ẩn náu” ở các phường; hay mô hình Cụm liên hoàn an toàn về an ninh trật tự khu vực bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi v.v..

     Từ việc tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Công an Thành phố Quảng Ngãi đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với học sinh, sinh viên, nhằm hạn chế các vụ việc vi phạm pháp luật, đảm bảo tình hình  an ninh trật tự xã hội trên địa bàn./.

                                                                                                             Văn Đạo​

 

Tin đã đưa