Trong thời gian từ ngày 03/10 đến ngày 14/10/2019 đại biểu HĐND  Tỉnh và đại biểu HĐND Thành phố đã tổ chức tiếp xúc cử tri trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi. Kết thúc đợt tiếp xúc cử tri, HĐND thành phố đã tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh có kiến nghị với UBND tỉnh để chỉ đạo các sở, ngành xem xét, giải quyết 11 ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Tỉnh.​

Theo đó, 11 ý kiến, kiến nghị của cử tri gồm có nhiều lĩnh vực, trong đó nổi bật như: cử tri xã Nghĩa An, Nghĩa Phú đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước và các ban, ngành có liên quan xem xét giãn nợ, khoanh nợ cho ngư dân; cử tri phường Quảng Phú tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Kênh tiêu thoát nước Từ Ty nhằm góp phần tạo cảnh quan môi trường và ổn định cuộc sống cho người dân; cử tri phường Nghĩa Lộ đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm giao đất tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án đường Bàu Giang- Cầu Mới; cử tri xã Tịnh Long kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết việc di dời 39 hộ dân vùng sạt lỡ ven sông; cử tri các ven biển kiến nghị UBND tỉnh có hướng chỉ đạo xử lý đối với tình trạng bồi lấp cửa sông Phú Thọ và đoạn từ Cảng Cá đến Cửa biển Sa Kỳ gây khó khăn, trở ngại cho việc ra vào của Tàu, thuyền làm ảnh hưởng đến việc phát triển các dịch vụ hậu cần nghề cá…

                                                                   Tấn Quang

 ​

Tin đã đưa