Sáng ngày 24/10/2019, tại Hội trường UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi - Phạm Tấn Hoàng đã chủ trì Hội nghị đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố năm 2019.​

Cùng tham dự buổi đối thoại có đại diện: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh thành phố; đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của Thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch UBND thành phố báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố trong 09 tháng đầu năm 2019. Tại buổi đối thoại đã có 04 ý kiến tham gia, trong đó có 01 ý kiến liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính, còn lại 03 ý kiến liên quan đến vấn đề đất đai của cá nhân.

Hội nghị TTHC.jpg
Cũng tại buổi đối thoại, đại diện các cơ quan của Tỉnh và các phòng, ban chuyên môn của Thành phố đã phát biểu, trao đổi, giải thích, trả lời trực tiếp một số nội dung mà người dân quan tâm.

Phát biểu kết luận buổi đối thoại, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi ghi nhận tất cả các ý kiến tham gia của người dân, trên cơ sở đó, UBND thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề ra các giải pháp hiệu quả để nâng cao tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, nhằm góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên địa bàn. Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố cũng đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan sớm kiểm tra, có văn bản trả lời cụ thể cho người dân và kịp thời tham mưu cho UBND thành phố giải quyết dứt điểm các nội dung mà người dân kiến nghị tại buổi đối thoại./.

                                                                                    Tấn Quang

 ​

Tin đã đưa