Giới thiệu chung

Đầu tư phát triển

Lịch làm việc

Thông tin đô thị

Tin tức

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3218241
Đang online: 5

Trong những năm qua, công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành chức năng của thành phố quan tâm chỉ đạo và tích cực tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần nâng độ che phủ rừng toàn thành phố. Theo dự báo từ các đơn vị chức năng của Trung ương, của Tỉnh thì trong năm 2017 tình hình thời tiết sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khả năng hạn hán sẽ đến sớm, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra cháy rừng.​

Để chủ động thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, ứng phó kịp thời những tình huống cháy rừng có thể xảy ra trong mùa nắng nóng năm 2017, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra; Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã, phường và chủ rừng tập trung tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và đát lâm nghiệp theo quy định; khẩn trương thành lập, kiện toàn và xây dựng Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo về Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng xã, phường. Tổ chức thực hiện có hiệu quả phương án phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn, trong đó tập trung vào xây dựng triển khai phương án huy động lực lượng, phương tiện, chỉ huy, hậu cần trong trường hợp xảy ra cháy lớn. Xây dựng quy hoạc bảo vệ và phát triển rừng; quy chế phối hợp chỉ đạo giữa các lực lượng chức năng trong công tác bảo vệ rừng trên địa bàn. Chủ trì phối hợp với phòng Kinh tế thành phố, Hạt Kiểm lâm liên huyện Sơn Tịnh – Thành phố Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; thường xuyên tổ chức dự báo và cảnh báo nguy cơ cháy rừng trong mùa khô.

Phòng Kinh tế thành phố (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng thành phố) nâng cao vai trò, trách nhiệm và triển khai thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ, phát triển rừng. Đồng thời, tham mưu UBND thành phố chỉ đạo đôn đốc UBND các xã, phường thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng theo phân cấp quản lý. Triển khai Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và các văn bản chỉ đạo liên quan. Chủ trì, phối hợp với Hạt Kiểm lâm liên huyện Sơn Tịnh – thành phố Quảng Ngãi thường xuyên kiểm tra, đôn đóc, hướng dẫn các địa phương, đơn vị và chủ rừng thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng theo đúng quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, phương án phòng cháy, chữa cháy rừng của từng địa phương và của thành phố. Tổ chức kiểm tra, quản lý việc sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn thành phố; tổ chức tuyên truyền về danh mục các loại giống cây trồng lâm nghiệp mới, lợi ích của việc sử dụng giống cây trồng lâm nghiệp mới để người dân nắm bắt áp dụng vào sản xuất, nhằm nâng cao năng suất và chất lượng rừng trồng.

Hạt Kiểm lâm liên huyện Sơn Tịnh – thành phố Quảng Ngãi phối hợp với phòng Kinh tế thành phố tham mưu UBND thành phố chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09 của Chính phủ Quy định về phòng cháy chữa cháy rừng; Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành các Quy định về Phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tròng năm 2017; thường xuyên chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn tham mưu chính quyền địa phương thành lập  và xây dựng Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng xã, phường. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định. Chủ động phối hợp cơ quan chuyên ngành cấp trên tổ chức kiểm tra định kỳ ở các địa phương thuộc vùng trọng điểm dễ cháy thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng. Tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu cho các địa phương khi có tình huống cháy rừng xảy ra. Thực hiện tốt công tác theo dõi, dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng và cập nhật, tổng hợp diễn biến tình hình cháy rừng, phá rừng, báo cáo UBND thành phố (qua phòng Kinh tế thành phố) để chỉ đạo kịp thời.

Lực lượng Công an – Quân sự thành phố phối hợp với phòng Kinh tế thành phố, Hạt Kiểm lâm liên huyện Sơn Tịnh – thành phố Quảng Ngãi, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan thực hiện tốt Quy chế phối hợp hoạt động giữa các lực lượng trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố; chuẩn bị lực lượng, phương tiện và trang thiết bị đảm bảo kịp thời hỗ trợ các địa phương, đơn vị khi có tình huống cháy rừng xảy ra.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 01 tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương liên quan trong công tác bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức ứng cứu kịp thời khi có cháy rừng xảy ra trên địa bàn; điều tra, xác minh, lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân, chủ rừng có hành vi vi phạm về phòng cháy, chữa cháy rừng.

Phfong Tài nguyên và Môi trường thành phố chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường có rừng và các đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố thực hiện việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp ở từng địa phương để rừng có chủ, thuận lợi cho công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức kiểm tra, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm về đất đai, kiên quyết thu hồi diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, chuyển nhượng trái pháp luật.

Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố tham mưu UBND thành phố xem xét, hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố theo quy địh hiện hành của Nhà nước.

Phòng Văn hóa và Thông tin; Đài Truyền thanh thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy rừng nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và mỗi cá nhân trong công tác bảo vệ và phát triển rừng; kịp thời cảnh báo, thông báo cấp dự báo cháy rừng trên các phương tiện thông đại chúng; khuyến cáo nhân dân các biện pháp phòng cháy, chữa cháy để chủ động thực hiện.

Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tăng cường phối hợp với UBND thành phố tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố.

 

V.H.H

Tin đã đưa


Thông tin cần biết
  

UBND phường Chánh Lộ đã chỉ đạo 20 tổ dân phố tiến hành bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố nhiệm kỳ 2017 – 2020. Nhờ thực hiện tốt các bước chuẩn bị nên ngày bầu cử tại các tổ dân phố trên địa bàn phường đã diễn ra một cách nghiêm túc. Với tinh thần tập trung dân chủ đã, cử tri đại diện hộ gia đình trên địa bàn phường hăng hái tham gia bỏ phiếu với tỷ lệ hộ gia đình đi bầu đạt trên 95%. Việc tổ chức bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhằm phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân, góp phần quan trọng củng cố và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động chính quyền ở cơ sở, giúp UBND phường Chánh Lộ làm tốt công tác quản lý hành chính nhà nước, giữ vững tình hình an ninh chính trị, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao.​

 

Phim tư liệu
Kết quả 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) của Đảng bộ TP Quảng Ngãi

Bản quyền © 2012 thuộc UBND THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Minh Chính – Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND.
Địa chỉ: 48 Hùng Vương – TP. Quảng Ngãi