Theo Kế hoạch số 06 ngày 12/01/2018 của UBND TP Quảng Ngãi về triển khai phương án điều chỉnh, sắp xếp, bố trí lại lô sạp và chuyển dời các hộ các hộ tiểu thương đang kinh doanh tầng 2 xuống tầng 1 chợ tươi sống.

 Từ ngày 18/01 đến ngày 22/01/2018, UBND TP Quảng Ngãi đã tổ chức lực lượng ra quân lập lại trật tự kinh doanh tại khu vực chợ tươi sống, giải tỏa các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để mua bán tại các tuyến đường: Nguyễn Nghiêm, Ngô Quyền, Nguyễn Bá Loan và các hộ tiểu thương chiếm dụng mặt bằng chưa hoàn trả lại cho Ban quản lý chợ Quảng Ngãi để thực hiện theo phương án điều chỉnh, sắp xếp, bố trí lại lô sạp và chuyển dời các hộ các hộ tiểu thương đang kinh doanh tầng 2 xuống tầng 1 chợ tươi sống đã được UBND thành phố phê duyệt. Qua các ngày triển khai với tinh thần quyết liệt, lãnh đạo UBND thành phố đã trực tiếp chỉ đạo hiện trường hoàn thành công tác lập lại trật tự kinh doanh đối với các khu vực nêu trên theo đúng kế hoạch đề ra. Qua đó góp phần xây dựng môi trường kinh doanh bình đẳng, tạo điều kiện cho các hộ tiểu thưng có vị trí kinh doanh ổn định, đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.
Nhằm duy trì và tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, UBND TP Quảng Ngãi đã chỉ đạo Ban quản lý chợ Quảng Ngãi tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giải thích sâu rộng đến các hộ tiểu thương hiểu rõ việc vi phạm lấn chiếm mua bán kinh doanh ảnh hưởng đến công tác phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị xung quanh khu vực chợ Quảng Ngãi; Tăng cừơng lực lượng kiểm tra, chấn chỉnh trật tự kinh doanh tại khu vực chợ Quảng Ngãi; kiên quyết xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, hành lang, đường nội bộ của chợ Quảng Ngãi để kinh doanh trái phép, nhất là các ngành hàng từ tầng 2 được bố trí xuống tấng để kinh doanh theo phương án điều chỉnh, sắp xếp, bố trí lại lô sạp đã được phê duyệt; tuyệt đối không được để các hộ tiểu thương đậu đỗ xe và kinh doanh dưới lòng đường của chợ Quảng Ngãi; phân công lực lượng chốt chặn, kịp thời xử lý các phương tiện đậu đỗ, lưu thông trái quy định trên tuyến đường nối và vỉa hè của chợ Quảng Ngãi.
Đối với UBND phường Nguyễn Nghiêm, Trần Hưng Đạo theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Đội quản lý trật tự đô thị thành phố, Ban quản lý chợ Quảng Ngãi đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giải thích sâu rộng đến nhân dân và các hộ kinh doanh trên các tuyến đường trên địa bàn quản lý hiểu rõ việc vi phạm lấn chiếm mua bán kinh doanh ảnh hưởng đến công tác phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị; chủ động xây dựng kế hoạch chốt chặn, giải tỏa các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh trên các tuyến đường quản lý, nhất là các tuyến đường Nguyễn Nghiêm, Ngô Quyền, Nguyễn Bá Loan; tuyệt đối không được để các hộ kinh doanh sử dụng lòng đường để mua bán, đậu đỗ xe gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông.
 Thu Thủy

Tin đã đưa