Nhằm tạo điều kiện giúp đỡ hội viên nông dân thiếu vốn đầu tư phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập và giảm nghèo bền vững.

Từ đầu năm 2019 đến nay, các cấp Hội nông dân trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi đã phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh và Ngân hàng NN&PTNN thành phố làm thủ tục giải ngân cho 2.434 hộ hội viên nông dân vay trên 135 tỷ đồng, để phát triển kinh tế gia đình. Nâng tổng số dư nợ nguồn vốn vay ưu đãi hiện nay lên 199,7 tỷ đồng, với hơn 5.000 hộ được vay. Bên cạnh đó, Hội đã phối hợp với Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh giải ngân 3 dự án để thực hiện mô hình “Chăn nuôi bò lai sinh sản” tại phường Chánh Lộ, Nghĩa Lộ và xã Tịnh Thiện, với số tiền 800 triệu đồng, cho 27 hộ nông dân vay từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh và Trung ương. Đồng thời, Hội cũng đã phối hợp với các Công ty ký hợp đồng mua phân bón trả chậm để hỗ trợ nông dân sản xuất nông nghiệp với số lượng trên 42 tấn phân các loại, trị giá hơn 310 triệu đồng./.

                                      Mỹ Diễm

Tin đã đưa