Ban Tuyên giáo Thành ủy Quảng Ngãi đã  ban hành văn bản hướng dẫn các Đảng bộ xã, phường và các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy thực hiện công tác tuyên truyền, các ngày lễ lớn  trong quý I và đón Xuân Mậu Tuất 2018  với yêu cầu: thông qua công tác tuyên truyền củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo không khí phấn khởi trong xã hội, cổ vũ động viên toàn Đảng bộ, quân và dân thành phố tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của NQ đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XV.

Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng yêu cầu việc tuyên truyền, tổ chức họat động kỷ niệm các ngày lễ lớn  trong quý I/2018 cần gắn kết với việc tổ chức vui Xuân đón tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 ở các địa phương, đơn vị, đồng thời phải được tổ chức chu đáo, thiết thực, mang tính quần chúng sâu rộng với nhiều hình thức, đa dạng, phong phú, tạo ấn tượng sâu sắc, có sức thuyết phục, lan tỏa, thực hiện tiết kiệm, tránh phô trương hình thức, lãng phí. Chủ đề, nội dung tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm trong quý I/2018 là: Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968; Kỷ niệm 45 năm Ngày ký kết Hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam ( 27/01/1973-27/01/2018);  kỷ niệm 88 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam ( 3/2/1930-3/2/2018), mừng xuân Mậu Tuất 2018 v.v...Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng định hướng một số nội dung khác cần phải tập trung tuyên truyền trong thời gian này, như: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết TW 4, khóa XII về tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với việc đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, khóa XII; tuyên truyền các nghị quyết TW 6, khóa XII; tuyên truyền các hoạt động chăm lo Tết nguyên đán Mậu Tuất của các ngành, các cấp, các địa phương và lãnh đạo Thành phố đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các nạn nhân chất độc da cam, các đối tượng cứu trợ xã hội; Phản ánh đậm nét về kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ  phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018 ngay từ những tháng đầu năm./.

  Lệ Huyền - Đài TT Thành phố

Tin đã đưa