Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) thành phố vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý I năm 2018. Tham dự hội nghị có các ông, bà Phạm Thị Hồng Hải-Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, thành viên Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Nguyễn Văn Anh-Phó Chủ tịch UBND thành phố-Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị (BĐD HĐQT) Ngân hàng CSXH thành phố; bà Võ Thị Phượng-Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh- Thường trực BĐD HĐQT Ngân hàng CSXH thành phố; đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh và thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thành phố.

Tại hội nghị, bà Võ Thị Phượng-Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh-Thường trực Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH thành phố đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH thành phố trong năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ quý I năm 2018. Trong năm qua, doanh số cho vay các chương trình tín dụng trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi đạt trên 111 tỷ đồng, tăng trên 55,6 tỷ đồng so với năm 2016, với 4.639 lượt hộ vay, tăng gấp 2 lần so với năm 2016. Nguồn vốn chủ yếu tập trung cho vay một số chương trình, như cho vay hộ cận nghèo trên 70,7 tỷ đồng, cho vay nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn trên 15,4 tỷ đồng, cho vay hộ nghèo trên 2,4 tỷ đồng, cho vay giải quyết việc làm trên 9,1 tỷ đồng, …. Tính đến cuối năm 2017, tổng dư nợ cho vay của BĐD HĐQT Ngân hàng CSXH thành phố trên 294 tỷ đồng, đạt 99,8% kế hoạch năm và tăng trên 17,2 tỷ đồng so với cuối năm 2016.

 Cũng trong năm qua, chất lượng tín dụng tiếp tục duy trì tương đối ổn định, đến cuối năm tỷ lệ nợ quá hạn của thành phố chiếm 1,08% tổng dư nợ, giảm 126 triệu đồng so với đầu năm 2017. Bên cạnh đó, hoạt động ủy thác thông qua các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục được duy trì với tổng dư nợ đến cuối năm 2017 đạt gần 293 tỷ đồng; trong đó, Hội LHPN quản lý nhiều nhất với hơn 136 tỷ đồng, Hội Nông dân hơn 78 tỷ đồng; Hội CCB trên 44 tỷ đồng và Đoàn thanh niên quản lý gần 34 tỷ đồng. Công tác huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn ở các xã, phường tiếp tục được phát huy hiệu quả. Toàn thành phố có 416 tổ TK&VV, 100% tổ TK&VV đều có số dư tiết kiệm với số tiền trên 11 tỷ đồng có 12.515 hộ còn dư nợ, tăng trên 1,5 tỷ đồng so với đầu năm. Kết quả bình xét, đánh giá, năm 2017, toàn thành phố có 307 tổ TK&VV được xếp loại tốt, 75 tổ xếp loại khá, 24 tổ xếp loại trung bình và 10 tổ xếp loại yếu.
Bên cạnh đó, trong năm 2017, BĐD HĐQT Ngân hàng CSXH thành phố Quảng Ngãi còn chú trong thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; xử lý nợ rủi ro. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong năm 2017, hoạt động của BĐD HĐQT Ngân hàng CSXH thành phố vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như:  Một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thật sự quan tâm đến hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn, chưa có giải pháp xử lý đối với các hộ chây ỳ, đi khỏi địa phương. Mặc dù đã có nhiều đôn đốc thu hồi nợ, nhưng đến cuối năm 2017 toàn thành phố vẫn còn 5 phường tỷ lệ nợ quán hạn trên 2%; Công tác kiện toàn, củng cố tổ TK&VV chưa kịp thời; Nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm được giao hàng năm rất hạn chế, chưa đáp ứng đủ nhu cầu vay vốn của nhân dân…..Trên cơ sở đánh giá những kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại hạn chế trong năm 2017, BĐD HĐQT Ngân hàng CSXH thành phố đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện hoạt động tín dụng trong năm 2018 đạt kết quả tốt hơn; trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Tiếp tục tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo các xã, phường triển khai thực hiện công tác bình xét cho vay kịp thời; Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thành viên BĐD HĐQT Ngân hàng CSXH thành phố thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại các xã, phường ngay từ đầu năm 2018; Tổ chức giải ngân hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao; phấn đấu giảm tỷ lệ nợ quá hạn dưới 1% và không có xã, phường có nợ quá hạn trên 2%...

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự cũng đã sôi nổi thảo luận, góp ý kiến để năm 2018 hoạt động của BĐD HĐQT Ngân hàng CSXH thành phố đạt hiệu quả; trong đó chủ yếu tập trung vào việc cần có biện pháp mạnh để thu hồi nợ quá hạn và đưa ra tòa những hộ chây ỳ, lâu năm không trả và bỏ đi khỏi địa phương, góp phần giảm tỷ lệ nợ quá hạn trên địa bàn; cần thực hiện tốt việc bình xét đối tượng cho vay..

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Văn Anh-Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi-Trưởng BĐD HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội thành phố đã ghi nhận những kết quả đạt được của BĐD HĐQT Ngân hàng CSXH thành phố cũng như sự nỗ lực của chính quyền địa phương đối với hoạt động tín dụng trong năm qua; đồng thời để năm 2018 đạt hiệu quả hơn đồng chí cũng yêu cầu ngân hàng, các địa phương, đoàn thể và các ban ngành liên quan cần phối tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: Ngân hàng cần đảm bảo nguồn vốn để cho các đối tượng vay; các xã, phường cần xác minh, bình xét cho vay đúng đối tượng. Đối với những địa phương còn nợ quá hạn trên 2% thì cố gắng phấn đấu có những giải pháp phù hợp để giảm tỷ lệ nợ quá hạn. Đảng ủy, UBND các xã, phường phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội và các đoàn thể để việc triển khai thực hiện hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố trong thời gian tới đạt hiệu quả hơn...

Hy vọng rằng, bước sang năm 2018 này, BĐD HĐQT Ngân hàng CSXH thành phố Quảng Ngãi sẽ tiếp tục nỗ lực cùng chính quyền và các đoàn thể thực hiện có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn, giúp người dân có điều kiện làm ăn, vươn lên trong cuộc sống.

Thùy Trang

 

Tin đã đưa