​      Ban CHQS thành phố Quảng Ngãi vừa tổ chức sinh hoạt chi trả phụ cấp trách nhiệm quý 4 năm 2018 cho lực lượng quân nhân dự bị trên địa bàn thành phố

​      Tại buổi sinh hoạt, bên cạnh việc chi trả phụ cấp, lực lượng quân nhân dự bị của thành phố còn được đại diện lãnh đạo Ban CHQS thành phố thông tin thời sự về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của nước ta và thế giới; kết quả thực hiện nhiệm vụ của LLVT thành phố trong năm 2018; đồng thời đề nghị lực lượng quân nhân dự bị của thanh phố gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp chặt chẽ với lực lượng liên quan và sẵn sàng cùng với các lực lượng đối phó thắng lợi mọi tình huống có thể xảy ra trên địa bàn. Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Bộ CHQS tỉnh, Đảng ủy-Ban CHQS thành phố Quảng Ngãi đã tổ chức trao quyết định điều động bổ nhiệm cho 42 sỹ quan dự bị; trao quyết định thăng quân hàm cho 43 đồng chí; miễn nhiễm chức vụ sỹ quan dự bị cho 15 đồng chí và trao quyết định giải ngạch sỹ quan dự bị cho 17 đồng chí. Đây là việc làm định kỳ hàng năm, nhằm sắp xếp, quy hoạch nguồn cán bộ SQDB đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương trong tình hình mới.

Thùy Trang

Tin đã đưa