Để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công hai tuyến nhánh bổ sung thuộc dự án đường ven biển Sa Huỳnh – Dung Quất chậm nhất vào ngày 12/12/2017 và bàn giao mặt bằng đoạn Dung Quất - Trà Khúc chậm nhất trước ngày 15/12/ 017 theo đúng mốc thời gian cho đạo của phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình giải phóng mặt bằng Dự án đường ven biển Sa Huỳnh - Dung Quất, giai đoạn 1.

Ban thực hiện cưỡng chế thành phố đã họp bàn triển khai kế hoạch tổ chức lực lượng cưỡng chế đối với các hộ ở phường Trương Quang Trọng gồm: Tân Ngọc Trang, Ngô Cúc, Ngô Thị Mỹ Dung và Bùi Hữu Thanh và 4 hộ tại xã Tịnh Khê, gồm: Lương Phương, Lương Thị Bích Liên, Trần Thị Thi, Nguyễn Chí Hòa thuộc đoạn Dung Quất - Trà Khúc, từ Km 18 - Km47. Tại cuộc họp ông Võ Quang – Phó chủ tịch UBND thành phố - Trưởng ban thực hiện cưỡng chế thành phố đã thống nhất thời gian thực hiện cưỡng chế đối với các hộ ở phường Trương Quang Trọng từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 12 năm 2017 và từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 12 năm 2017 đối với các hộ ở xã Tịnh Khê. Bên cạnh đó, UBND phường Trương Quang Trọng và xã Tịnh Khê tổ chức thông báo đến các hộ đã nhận tiền bồi thường phải bàn giao mặt bằng chậm nhất là đến ngày 15/12/2017, tổ chức giao quyết định cưỡng chế cho các hộ bị thu hồi đất và đã đền bù, đồng thời vận động các hộ tự giác thu dỡ vật kiến trúc trên đất và guiao đất cho chủ đầu tư để thực hiện dự án.

                                                                                           Văn Đạo - Đài truyền thanh thành phố

Tin đã đưa