VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Tài liệu ISO 9001:2015(3)Thông tin tuyển sinh(28)Thông tin hộ kinh doanh(4)Giấy xác nhận(37)Giấy mời(400)Tờ trình(163)Kế hoạch(159)Báo cáo(544)Thông báo(236)Công văn(5386)Quyết định(1276)Phiếu chuyển(130)Xử lý đơn thư(979)Chỉ Thị(1)
Từ khóa:
Phân loại: Lĩnh vực:
Cơ quan: Năm ban hành:
Tình trạng: Hiển thị:
Tổng số: 28 văn bản.
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 90-TB/TCNV 27/09/2019 Thông báo trao Quyết định tuyển dụng giáo viên, kỳ thi tuyển giáo viên thành phố Quảng Ngãi năm 2019
2 4971/UBND 16/09/2019 V/v gửi kết quả thi, kỳ thi tuyển giáo viên năm 2019
3 3780/TB-UBND 16/09/2019 Thông báo nộp hồ sơ thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển giáo viên tỉnh Quảng Ngãi năm 2019
4 5948/QĐ-UBND 16/09/2019 Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển tại kỳ thi tuyển giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi năm 2019
5 5943/QĐ-UBND 16/09/2019 Quyết định công nhân kết quả điểm thi chính thức, kỳ thi tuyển giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi năm 2019
6 25/TB-HĐTT 10/09/2019 Thông báo kết quả phúc khảo môn Nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2), Kỳ thi tuyển giáo viên thành phố Quảng Ngãi năm 2019
7 22/TB-HĐTT 22/08/2019 Thông báo kết quả điểm thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) của các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển giáo viên năm 2019 tại Hội đồng thi tuyển giáo viên thành phố Quảng Ngãi
8 23/HĐTT 22/08/2019 V/v gửi kết quả thi ghép vòng 1, kỳ thi tuyển giáo viên năm 2019
9 1-QC/UBND 10/08/2019 Quy chế Kỳ thi tuyển dụng giáo viên năm 2019 (thi vòng 2)
10 15/TB-HĐTT 07/08/2019 Thông báo kết quả phúc khảo môn Tin học và môn Tiếng Anh (vòng 1), kỳ thi tuyển giáo viên thành phố Quảng Ngãi năm 2019
11 17/TB-HĐTT 07/08/2019 Thông báo triệu tập thí sinh nhận giấy báo dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển giáo viên cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi năm 2019
12 16/TH-HĐTT 07/08/2019 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển giáo viên cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi năm 2019
13 1/1 22/07/2019 Mẫu đơn xin phúc khảo
14 14/TB-HĐTT 20/07/2019 Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 (thi trắc nghiệm trên giấy) của các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển dụng giáo viên năm 2019 tại Hội đồng thi tuyển giáo viên thành phố Quảng Ngãi
15 13/HĐTT 20/07/2019 V/v gửi kết quả thi ghép vòng 1, kỳ thi tuyển giáo viên năm 2019
16 07/HD-HĐT 10/07/2019 Hướng dẫn công tác coi thi và thu bài thi của giám thị
17 05/QC-HĐT 08/07/2019 Quy chế Kỳ thi tuyển dụng giáo viên năm 2019 Hội đồng thi thành phố Quảng Ngãi (Thi vòng 1)
18 04/NQ-HĐT 08/07/2019 Nội quy kỳ thi tuyển dụng giáo viên năm 2019 cho các trường mầm non, phổ thông công lập thuộc thành phố Quảng Ngãi
19 628/TB-SGD&ĐT 01/07/2019 Thông báo đề cương ôn tập thi vòng 2 các môn chuyên môn, nghiệp vụ Kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên các đơn vị sự nghiệp giáo dục tỉnh Quảng Ngãi năm 2019 (Mầm non)
20 628/TB-SGDĐT 01/07/2019 Thông báo đề cương ôn tập thi vòng 2 các môn chuyên môn, nghiệp vụ Kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên các đơn vị sự nghiệp giáo dục tỉnh Quảng Ngãi năm 2019 (Tiểu học)
21 628/TB-SGDĐT 01/07/2019 Thông báo đề cương ôn tập thi vòng 2 các môn chuyên môn, nghiệp vụ Kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên các đơn vị sự nghiệp giáo dục tỉnh Quảng Ngãi năm 2019 (THCS)
22 02/TB-HĐTT 01/07/2019 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển giáo viên cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi năm 2019
23 03/TB-HĐTT 01/07/2019 Thông báo triệu tập thí sinh nhận giấy báo dự thi và dự thi tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi năm 2019
24 593/TB-SGD&ĐT 19/06/2019 Thông báo đề cương ôn thi các môn điều kiện (vòng 1) Kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm 2019
25 1574/TB-UBND 28/05/2019 Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố năm 2019
26 Không/Không 28/05/2019 Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển
27 2198/QĐ-UBND 27/05/2019 Quyết định ban hành kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm 2019
28 701/QĐ-UBND 21/05/2019 Quyết định ban hành kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm 2019