VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Tài liệu ISO 9001:2015(3)Thông tin tuyển sinh(28)Thông tin hộ kinh doanh(4)Giấy xác nhận(36)Giấy mời(400)Tờ trình(153)Kế hoạch(147)Báo cáo(490)Thông báo(221)Công văn(5044)Quyết định(1221)Phiếu chuyển(130)Xử lý đơn thư(979)Chỉ Thị(1)
Từ khóa:
Phân loại: Lĩnh vực:
Cơ quan: Năm ban hành:
Tình trạng: Hiển thị:
Tổng số: 36 văn bản.
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 76/GXN-UBND 01/11/2019 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án Trung tâm kinh doanh và dịch vụ ô tô miền Trung
2 77/GXN-UBND 01/11/2019 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án Kinh doanh khí Công nghiệp Nguyên Phú Khánh
3 635/GM-UBND 09/10/2018 Giấy mời họp xác định giá trị kinh phí san ủi, di dời mồ mả, hoa màu của HTX KDDV NN Nghĩa Chánh
4 263/GM-UBND 07/05/2018 Giấy mời tổ chức họp trực báo tiến độ thực hiện DA nghĩa địa TP gđ 2
5 51/GXN 13/04/2018 Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường
6 50/GXN 10/04/2018 Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường
7 42/GXN-UBND 19/03/2018 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
8 39/GXN-UBND 03/03/2018 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bào vệ môi trường
9 40/GXN-UBND 03/03/2018 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bào vệ môi trường
10 26 -32 -34/GXN-UBND 02/03/2018 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bào vệ môi trường
11 27/GXN-UBND 02/03/2018 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bào vệ môi trường
12 28- 29/GXN-UBND 02/03/2018 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bào vệ môi trường
13 30/GXN-UBND 02/03/2018 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bào vệ môi trường
14 31/GXN-UBND 02/03/2018 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bào vệ môi trường
15 33/GXN-UBND 02/03/2018 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bào vệ môi trường
16 35/GXN-UBND 02/03/2018 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bào vệ môi trường
17 36/GXN-UBND 02/03/2018 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bào vệ môi trường
18 37/GXN-UBND 02/03/2018 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bào vệ môi trường
19 38/GXN-UBND 02/03/2018 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bào vệ môi trường
20 19/GXN-UBND 01/03/2018 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bào vệ môi trường
21 20/GXN-UBND 01/03/2018 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bào vệ môi trường
22 21/GXN-UBND 01/03/2018 Giấy xác nhận đăng ký đề án bào vệ môi trường
23 22/GXN-UBND 01/03/2018 Giấy xác nhận đăng ký đề án bào vệ môi trường
24 23/GXN-UBND 01/03/2018 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bào vệ môi trường
25 24/GXN-UBND 01/03/2018 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bào vệ môi trường
26 25/GXN-UBND 01/03/2018 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bào vệ môi trường
27 18/GXN-UBND 28/02/2018 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bào vệ môi trường
28 17/GXN-UBND 09/02/2018 Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường cho Công ty TNHH MTV XD TM Hùng Trường
29 09/GXN-UBND 10/01/2018 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bào vệ môi trường
30 7/GXN-UBND 10/01/2018 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bào vệ môi trường
31 08/GXN-UBND 10/01/2018 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bào vệ môi trường
32 10/GXN-UBND 10/01/2018 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bào vệ môi trường
33 11/GXN-UBND 10/01/2018 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bào vệ môi trường
34 160/GXN-UBND 30/12/2017 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bào vệ môi trường
35 163/GXN-UBND 30/12/2017 Giấy xác nhận đăng ký đề án bào vệ môi trường đơn giản của cơ sở Garage ô tô Thanh Tùng
36 164/GXN-UBND 30/12/2017 Giấy xác nhận đăng ký đề án bào vệ môi trường đơn giản của cơ sở sản xuất đường phèn, đường phổi của Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Lắm