VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Tài liệu ISO 9001:2015(3)Thông tin tuyển sinh(28)Thông tin hộ kinh doanh(4)Giấy xác nhận(37)Giấy mời(400)Tờ trình(163)Kế hoạch(159)Báo cáo(544)Thông báo(236)Công văn(5386)Quyết định(1276)Phiếu chuyển(130)Xử lý đơn thư(979)Chỉ Thị(1)
Từ khóa:
Phân loại: Lĩnh vực:
Cơ quan: Năm ban hành:
Tình trạng: Hiển thị:
Tổng số: 37 văn bản.
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 83/GXN-UBND 17/12/2019 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Cơ sở thu mua, sơ chế và trưng bày nông sản
2 76/GXN-UBND 01/11/2019 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án Trung tâm kinh doanh và dịch vụ ô tô miền Trung
3 77/GXN-UBND 01/11/2019 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án Kinh doanh khí Công nghiệp Nguyên Phú Khánh
4 635/GM-UBND 09/10/2018 Giấy mời họp xác định giá trị kinh phí san ủi, di dời mồ mả, hoa màu của HTX KDDV NN Nghĩa Chánh
5 263/GM-UBND 07/05/2018 Giấy mời tổ chức họp trực báo tiến độ thực hiện DA nghĩa địa TP gđ 2
6 51/GXN 13/04/2018 Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường
7 50/GXN 10/04/2018 Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường
8 42/GXN-UBND 19/03/2018 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
9 39/GXN-UBND 03/03/2018 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bào vệ môi trường
10 40/GXN-UBND 03/03/2018 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bào vệ môi trường
11 26 -32 -34/GXN-UBND 02/03/2018 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bào vệ môi trường
12 27/GXN-UBND 02/03/2018 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bào vệ môi trường
13 28- 29/GXN-UBND 02/03/2018 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bào vệ môi trường
14 30/GXN-UBND 02/03/2018 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bào vệ môi trường
15 31/GXN-UBND 02/03/2018 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bào vệ môi trường
16 33/GXN-UBND 02/03/2018 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bào vệ môi trường
17 35/GXN-UBND 02/03/2018 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bào vệ môi trường
18 36/GXN-UBND 02/03/2018 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bào vệ môi trường
19 37/GXN-UBND 02/03/2018 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bào vệ môi trường
20 38/GXN-UBND 02/03/2018 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bào vệ môi trường
21 19/GXN-UBND 01/03/2018 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bào vệ môi trường
22 20/GXN-UBND 01/03/2018 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bào vệ môi trường
23 21/GXN-UBND 01/03/2018 Giấy xác nhận đăng ký đề án bào vệ môi trường
24 22/GXN-UBND 01/03/2018 Giấy xác nhận đăng ký đề án bào vệ môi trường
25 23/GXN-UBND 01/03/2018 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bào vệ môi trường
26 24/GXN-UBND 01/03/2018 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bào vệ môi trường
27 25/GXN-UBND 01/03/2018 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bào vệ môi trường
28 18/GXN-UBND 28/02/2018 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bào vệ môi trường
29 17/GXN-UBND 09/02/2018 Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường cho Công ty TNHH MTV XD TM Hùng Trường
30 09/GXN-UBND 10/01/2018 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bào vệ môi trường
31 7/GXN-UBND 10/01/2018 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bào vệ môi trường
32 08/GXN-UBND 10/01/2018 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bào vệ môi trường
33 10/GXN-UBND 10/01/2018 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bào vệ môi trường
34 11/GXN-UBND 10/01/2018 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bào vệ môi trường
35 160/GXN-UBND 30/12/2017 Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bào vệ môi trường
36 163/GXN-UBND 30/12/2017 Giấy xác nhận đăng ký đề án bào vệ môi trường đơn giản của cơ sở Garage ô tô Thanh Tùng
37 164/GXN-UBND 30/12/2017 Giấy xác nhận đăng ký đề án bào vệ môi trường đơn giản của cơ sở sản xuất đường phèn, đường phổi của Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Lắm