VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Tài liệu ISO 9001:2015(3)Thông tin tuyển sinh(28)Thông tin hộ kinh doanh(4)Giấy xác nhận(37)Giấy mời(400)Tờ trình(163)Kế hoạch(159)Báo cáo(544)Thông báo(236)Công văn(5386)Quyết định(1276)Phiếu chuyển(130)Xử lý đơn thư(979)Chỉ Thị(1)
Từ khóa:
Phân loại: Lĩnh vực:
Cơ quan: Năm ban hành:
Tình trạng: Hiển thị:
Tổng số: 544 văn bản.
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 14/BC-UBND 17/01/2020 Báo cáo vướng mắc liên quan đến việc thu tiền huy động vốn từ năm 2003 trở về trước và giao đất để xây dựng nhà ở cho các hộ dân tại phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi
2 12/BC-UBND 15/01/2020 Báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu năm 2019
3 10/BC-UBND 14/01/2020 Báo cáo tình hình thực hiện đề án tái cơ cấu nghành nông nghiệp thành phố Quảng Ngãi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2019
4 11/BC-UBND 14/01/2020 Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 03/04/2019 của UBND tỉnh trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi
5 08/BC-UBND 13/01/2020 Báo cáo công tác kiểm tra,xử lý rà soát, hệ thống văn hóa văn bản QPPL năm 2019
6 09/BC-UBND 13/01/2020 Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành năm 2019
7 06/BC-UBND 09/01/2020 Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
8 04/BC-UBND 08/01/2020 Báo cáo việc thực hiện Quyết định số 1931/QĐ-UBND ngày 17/12/2019cuar Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
9 03/BC-UBND 07/01/2020 Báo cáo về việc giải quyết kiến nghị của các doanh nghiệp
10 02/BC-UBND 06/01/2020 Báo cáo rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật năm 2020
11 02/BC-UBND 06/01/2020 Báo cáo rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật năm 2020
12 01/BC-BTCD 02/01/2020 Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân và xử lý đơn tháng 01 năm 2020
13 09/UBND-XD 02/01/2020 Về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất , giao đất có thu tiền sử dụng đất thuộc dự án Quy hoạch và Phát triển quỹ đất Hào Thành
14 514/BC-UBND 30/12/2019 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vưỡng năm 2019 trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi
15 515/BC-UBND 30/12/2019 Báo cáo công tác quản lý lao động khai thác thủy sản trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi
16 516/BC-UBND 30/12/2019 Báo cáo tình hình hoạt động của các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng năm 2019
17 517/BC-UBND 30/12/2019 Báo cáo công tác quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo năm 2019 và kế hoạch năm 2020
18 511/BC-UBND 28/12/2019 Báo cáo về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 và Công điện số 548/CĐ-TTg ngày 19/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy và chữa cháy
19 512/BC-UBND 28/12/2019 Báo cáo cung cấp hồ sơ, tài liệu và kết luận cụ thể về quyền sử dụng đất của từng chủ sử dụng đất của 41 trường hợp khiếu nại thuộc dự án mở rộng đường Nguyễn Công Phương (đoạn từ Ngã 5 cũ đến Ngã 5 mới)
20 513/BC-UBND 28/12/2019 Báo cáo công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của dân tháng 12 năm 2019
21 509/BC-UBND 27/12/2019 Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2019
22 510/BC-UBND 27/12/2019 Báo cáo về việc vướng mắc trong việc thực hiện xây dựng phương án đề xuất xử lý tài sản trên đất đối với dự án đầu tư xây dựng các Chợ trên địa bàn thành phố đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư
23 342/BTCD 27/12/2019 Báo cáo về việc thực hiện công tác tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi
24 508/BC-UBND 27/12/2019 Báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện Kế hoạch số 2457/KH-UBND ngày 27/4/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi
25 507/BC-UBND 26/12/2019 Báo cáo xin ý kiến đối với nội dung phát sinh trong kế hoạch tổ chức các hoạt động chào năm mới 2020 và phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý
26 501/BC-UBND 25/12/2019 Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ
27 502/BC-UBND 25/12/2019 Báo cáo tình hình cấp giấy phép bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ, bán lẻ sản phẩm thuốc lá và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi năm 2019
28 504/BC-UBND 25/12/2019 Báo cáo về việc khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND ngày 29/9/2017 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi
29 505/BC-UBND 25/12/2019 Báo cáo kết quả thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/11/2019
30 506/BC-UBND 25/12/2019 Báo cáo điều chỉnh, phát sinh khối lượng thi công xây dựng dự án Trường THCS Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi
31 500/BC-UBND 24/12/2019 Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
32 495/BC-UBND 20/12/2019 Báo cáo Tổ chức truyền hình trực tiếp trên PTQ các hoạt động và Chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2020 tại Quảng Trường Đường Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi
33 496/BC-UBND 20/12/2019 Báo cáo thực hiện nghĩa vụ tài chính có liên quan đến Dự án khu dân cư đường Phan Đình Phùng , thành phố Quảng Ngãi (phần diện tích 15,59ha do Công ty cổ phần phát triển Bất động sản Phát Đạt làm Chủ đầu tư)
34 491/BC-UBND 19/12/2019 Báo cáo giải trình không điều chỉnh giám nguồn vốn đầu tư công năm 2019 thuộc dự án Cầu Thạch Bích, thành phố Quảng Ngãi
35 492/BC-UBND 19/12/2019 Báo cáo kết quả thực hiện các Kết luận thanh tra: số 332/KL-TTCP ngày 10/02/2015 của Tổng thanh tra Chính phủ : số 7966/KL-UBND 26/12/2017 cyar Chủ tịch UBND tỉnh: số 02/KL-TTT ngày 16/5/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh
36 493/BC-UBND 19/12/2019 Báo cáo thực hiện Kết luận thanh tra số 14/KL-TTT ngày 13/11/2019 của Chánh thanh tra tỉnh
37 494/BC-UBND 19/12/2019 Báo cáo tình hình nợ động xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của năm 2018 trở về nước
38 490/BC-UBND 18/12/2019 Báo cáo kết quả công tác phòng cháy, chữa cháy năm 2019
39 485/BC-UBND 17/12/2019 Báo cáo Kết quả giải quyết nội dung đơn khiếu nại của các hộ dân thuộc Dự án Khu dân cư IV-B3 kết hợp chỉnh trang đô thị, phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi
40 486/BC-UBND 17/12/2019 Báo cáo giải trình các nội dung theo Đề nghị của Thanh tra tỉnh tại Công văn số 846/TTT-NV2 ngày 28/11/2019
41 487/BC-UBND 17/12/2019 Báo cáo thực hiện Kết luận Thanh tra số 311/KL-TTr ngày 09/8/2019 của thanh tra Bộ Lao Động - Thương Binh- Xã Hội
42 489/BC-UBND 17/12/2019 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP, Nghị quyết số 35/NQ-CP chỉ thị số 26/CT-TTg chỉ thị số 07/CT-TTg, Qúy IV và cả năm 2019
43 488/BC-UBND 17/12/2019 Báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi
44 478/BC-UBND 14/12/2019 Báo cáo sơ kết sản xuất nông nghiệp năm 2019, định hướng kế hoạch năm 2020 Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi
45 479/BC-UBND 14/12/2019 Báo cáo kết quả thực hiện chiỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh liên quan đến giải quyết khiếu nại 47 trường hợp thuộc dự án Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Công Phương
46 474/BC-UBND 13/12/2019 Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 28/8/2018 triển khai thi hành hệ thống pháp luật về thủy lợi
47 475/BC-UBND 13/12/2019 Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi
48 466/BC-UBND 11/12/2019 Báo cáo kiểm tra thực trạng hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi
49 467/BC-UBND 11/12/2019 Báo cáo kết quả triển khai hành động nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố
50 465/BC-UBND 11/12/2019 Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận Thanh tra số 08/KL-TTT ngày 10/9/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh
Trang 1/11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>