Dịch vụ công trực tuyến
Từ khóa:
Lĩnh vực:
Cơ quan thực hiện:
Tổng số: 111 thủ tục.
Thủ tục Lĩnh vực Mức độ DVC
Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Mức độ 2
Thủ tục đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Mức độ 2
Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Mức độ 2
Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Mức độ 2
Thủ tục xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Mức độ 2
Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi). Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Mức độ 2
Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Mức độ 2
Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Mức độ 2
Thủ tục hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Mức độ 2
Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng) Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Mức độ 2
Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Mức độ 2
Thủ tục trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng do thiên tai, hỏa hoạn; tai nạn giao thông, tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng hoặc các lý do bất khả kháng khác tại nơi cư trú hoặc ngoài nơi cư trú Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Mức độ 2
Thủ tục Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Mức độ 2
Thủ tục xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Lĩnh vực bảo vệ môi trường
Mức độ 2
Thủ tục tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường Lĩnh vực bảo vệ môi trường
Mức độ 2
Trang 1/8 1 2 3 4 5 > >>