Đăng ngày: 26/12/2017
Nhằm theo dõi, phát hiện, cảnh báo sớm, điều tra, thu thập chứng cứ về các nguy cơ, sự cố, dấu hiệu tấn công đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin của Chính phủ điện tử; kịp thời hỗ trợ ứng cứu sự cố an toàn thông tin xảy ra đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin của Chính phủ điện tử. Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2018.
Ngày 15/11/2017, Bộ thông tin truyền thông đã ban hành  thông tư số 31/2017/TT-BTTTT Quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin. Thông tư quy định cụ thể, đối tượng giám sát an toàn mạng bao gồm các hệ thống thông tin của các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nằm trong khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam.

 

 

:  phải đảm an toàn nguyên tắc thường xuyên, liên tục; chủ động theo dõi, phân tích, phòng ngừa để kịp thời phát hiện, ngăn chặn rủi ro, sự cố an toàn thông tin mạng. Bên cạnh đó, còn phải đảm bảo hoạt động ổn định, bí mật cho thông tin được cung cấp, trao đổi trong quá trình giám sát. Có sự điều phối, kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa hoạt động giám sát của Bộ Thông tin và Truyền thông và hoạt động giám sát của chủ quản hệ thống thông tin; từng bước xây dựng khả năng liên thông giữa hệ thống giám sát của Bộ Thông tin và Truyền thông và hệ thống giám sát của chủ quản hệ thống thông tin trên phạm vi toàn quốc.

: phân tích, thu thập các thông tin an toàn thông tin mạng, tổng hợp, đồng bộ, xác minh và xử lý các thông tin an toàn thông tin mạng phát hiện ra các tấn công, rủi ro, sự cố an toàn thông tin mạng hoặc loại bỏ các thông tin không chính xác. Thu thập, phân tích, xác minh các thông tin về tấn công, rủi ro, sự cố an toàn thông tin mạng liên quan đến đối tượng giám sát từ các nguồn thông tin có liên quan. Kiểm tra, rà soát từ xa hoặc trực tiếp các đối tượng được giám sát để đánh giá tình trạng, phát hiện tấn công, rủi ro, sự cố an toàn thông tin mạng có khả năng bị khai thác, tấn công, gây hại.

 Giám sát trực tiếp hoặc phương thức giám sát gián tiếp, chủ quản hệ thống thông tin có thể trực tiếp triển khai hoặc thuê dịch vụ giám sát. Trong trường hợp cần thiết, căn cứ vào năng lực, tình hình và nguồn lực thực tế chủ quản hệ thống thông tin đề nghị các đơn vị chức năng liên quan của Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ giám sát phù hợp với nguồn lực thực tế.

Đối với hoạt động giám sát của doanh nghiệp: Các Doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ an toàn thông tin mạng có trách nhiệm: Phối hợp với chủ quản hệ thống thông tin trong việc giám sát theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông. Cung cấp các thông tin về hạ tầng, kỹ thuật, hệ thống mạng và thực hiện các hỗ trợ kỹ thuật theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông phục vụ cho hoạt động giám sát của Bộ Thông tin và Truyền thông. Thực hiện các nhiệm vụ giám sát theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủđiện thoại (cố định và di động), địa chỉ thư điện t, chữ ký số (nếu đã có).

Trách nhiệm của tổ chức giám sát: các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), các doanh nghiệp viễn thông di động chủ động xây dựng, tổ chức hệ thống quan trắc cơ sở và kết nối với hệ thống giám sát trung tâm để thực hiện giám sát đối tượng giám sát. Bộ TT&TT có trách nhiệm thiết lập, vận hành hệ thống giám sát trung tâm để thực hiện giám sát các hệ thống, dịch vụ CNTT của Chính phủ điện tử.

Các biểu mẫu báo cáo giám sát cũng được quy định cụ thể tại thông tư.

Phạm Lan tổng hợp
Nguồn: http://ehealth.gov.vn

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
   

​Giấy mời họp Huong dan ôn tập xét tuyen đợt 2​

GM tham du buoi huong dan on tap.pdfGM tham du buoi huong dan on tap.pdf

 

   

​QĐ số 03/QĐ-HĐXT ngày 05/9/2018 ban hành quy chế xét tuyển bác sĩ, dược sĩ đợt 2 năm 2018​ QD 03 Qui che xet tuyen BS duoc si dot 2 2018.pdfQD 03 Qui che xet tuyen BS duoc si dot 2 2018.pdf

 

   

​QĐ số 04/QĐ-HĐXT ngày 05/9/2018 Ban hành Nội quy kiểm tra, sát hạch bác sĩ, dược sĩ đợt 2 năm 2018​  QD 04 Noi quy  kiem tra  sat hach xet tuyen BS  duoc si dot 2 2018.pdfQD 04 Noi quy kiem tra sat hach xet tuyen BS duoc si dot 2 2018.pdf

 

   

​Thông báo Danh sách thí dinh đủ điều kiện xét tuyển đối với bác sĩ, dược sĩ đợt 2 năm 2018​ TB so 1727  Danh sach TS du DK xet tuyen  dot 2-2018.pdfTB so 1727 Danh sach TS du DK xet tuyen dot 2-2018.pdf

 

   

​QĐ 1695/QĐ-SYT Thành lập Hội đồng xét tuyển bác sĩ, dược sĩ đọt 2 năm 2018​QD_1695_TCCB_4-9-2018_thanh lap hoi dong xet tuyen BS DS dot 2.pdfQD_1695_TCCB_4-9-2018_thanh lap hoi dong xet tuyen BS DS dot 2.pdf

 

   

 

Phim tư liệu
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện mới website Sở Y tế như thế nào?

  Mới, đẹp, bố trí chức năng rõ ràng, đầy đủ
  Cũng không có gì đặc biệt
  Chưa đẹp

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 755862
Đang online: 11