1. ThS.BsCKII. Nguyễn Tấn Đức - Giám đốc Sở Y tế

Số điện thoại: 0913.418.643

Email: ntduc-syt@quangngai.gov.vn -

            ducphucnguyentrang@yahoo.com

2. BsCKI. Lê Báy - Phó Giám đốc Sở Y tế

Số điện thoại: 0914.226.755

Email: lebaysytqng@gmail.com 

3. TS. Huỳnh Giới - Phó Giám đốc Sở Y tế

Số điện thoại: 0914.083.903

Email: bsgioiqn@gmail.com  

3. BsCKII Phạm Minh Đức - Phó Giám đốc Sở Y tế

Số điện thoại: 0914.182.908

Email: minhducbvmd@gmail.com   ​


Phim tư liệu
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện mới website Sở Y tế như thế nào?

  Mới, đẹp, bố trí chức năng rõ ràng, đầy đủ
  Cũng không có gì đặc biệt
  Chưa đẹp

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 913554
Đang online: 11