Đăng ngày: 13/12/2016
Ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021, sáng 13-12, HĐND tỉnh đã thảo luận và thông qua một số nội dung UBND tỉnh trình tại kỳ họp.
 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Ngô Văn Trọng- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đọc Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn năm 2016- 2020 và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017. Theo đó, tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 là 18.106,185 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn do địa phương quản lý​ gồm: vốn cân đối ngân sách địa phương là 8.590,965 tỷ đồng, vốn xổ số kiến thiết 315,25 tỷ đồng, vốn quỹ đất 3.906,4 tỷ đồng; các nguồn vốn do Trung ương quản lý gồm vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 2.280,232 tỷ đồng, vốn hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ 61,65 tỷ đồng, vốn Chương trình mục tiêu 2.383,56 tỷ đồng, vốn ODA 246,896 tỷ đồng và vốn trái phiếu Chính phủ 321 tỷ đồng.

 

Theo phương án phân bổ, vốn do địa phương quản lý sẽ ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ bố trí dự án quyết toán, bố trí trả nợ ngân sách, đối ứng các dự án ODA, phân cấp cho các huyện, thành phố theo quy định, chuẩn bị đầu tư, bố trí chuyển tiếp các dự án năm 2015 về trước, bố trí thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư và tham gia dự án PPP, bố trí Chương trình nông thôn mới, bố trí cho các dự án đã khởi công mới năm 2016 và các dự án dự kiến khởi công mới giai đoạn 2017-2020; thực hiện các dự án chuyển tiếp thuộc các lĩnh vực y tế, giáo dục nằm 015 về trước chuyển sang… Nguồn vốn do Trung ương quản lý được phân bổ để tiếp tục thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững, Chương trình xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ nhà ở cho người có công,…

 

Góp ý về nội dung này, đại biểu Trần Em- huyện Đức Phổ cho rằng, kế hoạch vốn trung hạn 2016- 2020, UBND tỉnh không bố trí vốn cho việc thực hiện các dự án liên quan đến đê kè, nạo vét, thông luồng các cửa biển là rất khó khăn cho các huyện. Do vậy, đề nghị HĐND tỉnh xem xét bổ sung việc này vào kế hoạch vốn trung hạn.

 

Giải trình về vấn đề này, ông Ngô Văn Trọng- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, nguồn vốn đầu trung hạn còn quá ít, tuy nhiên hiện nay tỉnh có rất nhiều dự án cần đầu tư, trong khi đó, suất đầu tư đối với các dự án đê kè, nạo vét thông luồng cửa biển thường khá lớn, bố trí vốn thực hiện các dự án này thì rất khó trong việc thực hiện các dự án cấp thiết khác.

 

Tại phiên làm việc, Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Huỳnh Chánh- Giám đốc Sở Tài chính cũng đã đọc các Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương; Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017- năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới; Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về việc Phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017; Tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2015 và Tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh.

 

Thừa ùy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lương Kim Sơn- Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đọc Tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết thông quan Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020. Theo nội dung Tờ trình, Kế hoạch hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là ở các địa bàn nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin), góp phần hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2016-2020.

 

Kế hoạch đề ra các nội dung thực hiện cụ thể như hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển vả hải đảo, các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, các thôn đặc biệt khó khăn; hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, các thôn đặc biệt khó khăn,… phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh bình quân hàng năm từ 1,5- 2%/năm, riêng các huyện miền núi giảm 4%/năm, hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3- 4%/năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, bảo đảm thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo.

 Nguồn: http://www.quangngai.gov.vn/

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
   

​Giấy mời họp Huong dan ôn tập xét tuyen đợt 2​

GM tham du buoi huong dan on tap.pdfGM tham du buoi huong dan on tap.pdf

 

   

​QĐ số 03/QĐ-HĐXT ngày 05/9/2018 ban hành quy chế xét tuyển bác sĩ, dược sĩ đợt 2 năm 2018​ QD 03 Qui che xet tuyen BS duoc si dot 2 2018.pdfQD 03 Qui che xet tuyen BS duoc si dot 2 2018.pdf

 

   

​QĐ số 04/QĐ-HĐXT ngày 05/9/2018 Ban hành Nội quy kiểm tra, sát hạch bác sĩ, dược sĩ đợt 2 năm 2018​  QD 04 Noi quy  kiem tra  sat hach xet tuyen BS  duoc si dot 2 2018.pdfQD 04 Noi quy kiem tra sat hach xet tuyen BS duoc si dot 2 2018.pdf

 

   

​Thông báo Danh sách thí dinh đủ điều kiện xét tuyển đối với bác sĩ, dược sĩ đợt 2 năm 2018​ TB so 1727  Danh sach TS du DK xet tuyen  dot 2-2018.pdfTB so 1727 Danh sach TS du DK xet tuyen dot 2-2018.pdf

 

   

​QĐ 1695/QĐ-SYT Thành lập Hội đồng xét tuyển bác sĩ, dược sĩ đọt 2 năm 2018​QD_1695_TCCB_4-9-2018_thanh lap hoi dong xet tuyen BS DS dot 2.pdfQD_1695_TCCB_4-9-2018_thanh lap hoi dong xet tuyen BS DS dot 2.pdf

 

   

 

Phim tư liệu
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện mới website Sở Y tế như thế nào?

  Mới, đẹp, bố trí chức năng rõ ràng, đầy đủ
  Cũng không có gì đặc biệt
  Chưa đẹp

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 757958
Đang online: 14