Văn bản hướng dẫn
Từ khóa:
Phân loại: Lĩnh vực:
Cơ quan: Năm ban hành:
Tình trạng: Hiển thị:
Tổng số: 29 văn bản.
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 529/QĐ-UBND 28/07/2017 Phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban ngành tinh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi"
2 2808/SYT-VP 16/12/2016 Bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
3 6203/KH-SYT 12/12/2016 Kế hoạch cải cách hành chính Ngành Y tế tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020
4 2170/SYT-VP 30/09/2016 Góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của Ngành Y tế tỉnh Quảng Ngãi
5 1467/KH-SYT 21/09/2016 Kế hoạch cải cách hành chính ngành Y tế tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020
6 1665/SYT-VP 29/07/2016 Công văn số 1665/SYT-VP ngày 29/7/2016 của Sở Y tế Quảng Ngãi vv xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính
7 987/SYT-VP 13/05/2016 Công văn số 987/SYT-VP ngày 13/5/2016 của Sở Y tế Quảng Ngãi vv lập Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính
8 2217/UBND-NC 10/05/2016 Công văn số 2217/UBND-NC ngày 10/5/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi vv đề án đẩy mạnh cải cách hành chính trong hệ thống chính trị của tỉnh
9 299/KH-SYT 18/03/2016 Kế hoạch số 299/KH-SYT ngày 18/3/2016 của Sở Y tế Quảng Ngãi vv Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của Sở Y tế năm 2016
10 272/QĐ-SYT 10/03/2016 Quyết định số 272/QĐ-SYT ngày 10/3/2016 của Sở Y tế Quảng Ngãi vv kiện toàn Tổ kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của Sở Y tế năm 2016
11 2249/SYT-VP 30/11/2015 Công văn số 2249/SYT-VP ngày 30/11/2015 của Sở Y tế Quảng Ngãi vv nâng cao chất lượng công tác tham mưu và chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính
12 5055/QĐ-BYT 27/11/2015 Quyết định số 5055/QĐ-BYT ngày 27/11/2015 của Sở Y tế Quảng Ngãi vv công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
13 4695/QĐ-BYT 04/11/2015 Quyết định số 4695/QĐ-BYT ngày 04/11/2015 của Bộ Y tế vv công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực y tế dự phòng
14 4683/QĐ-BYT 04/11/2015 Quyết định số 4683/QĐ-BYT ngày 04/11/2015 của Bộ Y tế vv công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh tài chính y tế
15 4684/QĐ-BYT 04/11/2015 Quyết định số 4684/QĐ-BYT ngày 04/11/2015 của Bộ Y tế vv công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực tổ chức, cán bộ
16 4685/QĐ-BYT 04/11/2015 Quyết định số 4685/QĐ-BYT ngày 04/11/2015 của Bộ Y tế vv công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực jhợp tác quốc tế
17 4687/QĐ-BYT 04/11/2015 Quyết định số 4687/QĐ-BYT ngày 04/11/2015 của Bộ Y tế vv công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực trang thiết bị và công trình y tế
18 4690/QĐ-BYT 04/11/2015 Quyết định số 4690/QĐ-BYT ngày 04/11/2015 của Bộ Y tế vv công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực giám định y khoa
19 4691/QĐ-BYT 04/11/2015 Quyết định số 4691/QĐ-BYT ngày 04/11/2015 của Bộ Y tế vv công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực dân số và kế hoạch hóa gia đình
20 4692/QĐ-BYT 04/11/2015 Quyết định số 4692/QĐ-BYT ngày 04/11/2015 của Bộ Y tế vv công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh
21 4693/QĐ-BYT 04/11/2015 Quyết định số 4693/QĐ-BYT ngày 04/11/2015 của Bộ Y tế vv công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa hoc và công nghệ thông tin
22 4694/QĐ-BYT 04/11/2015 Quyết định số 4694/QĐ-BYT ngày 04/11/2015 của Bộ Y tế vv công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
23 1563/QĐ-UBND 11/09/2015 Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Quảng Ngãi
24 287/QĐ-UBND 09/09/2015 Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 09/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi vv Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ngãi
25 1252/SYT-VP 17/07/2015 Công văn số 1452/SYT-VP ngày 17/7/2015 của Sở Y tê tỉnh Quảng Ngãi vv tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính và cấp phép qua mạng Internet
26 1009/QĐ-BYT 26/03/2015 Quyết định số 1009/QĐ-BYT ngày 26/3/2015 của Bộ Y tế vv Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
27 3647/QĐ-SYT 30/12/2014 Quyết định số 3647/QĐ-SYT ngày 30/12/2014 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi vv Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Quảng Ngãi
28 1167/KH-BYT 25/11/2014 Kế hoạch số 1167/KH-BYT ngày 25/11/2014 của Bộ Y tế vv Thông tin, truyền thông cải cách hành chính của Bộ Y tế năm 2015
29 3861/QĐ-BYT 30/09/2013 Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ Y tế Vv Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế