Văn bản hướng dẫn
Từ khóa:
Phân loại: Lĩnh vực:
Cơ quan: Năm ban hành:
Tình trạng: Hiển thị:
Tổng số: 4715 văn bản.
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2286/QĐ-SYT 29/11/2018 Phê duyệt kết quả xét tuyển bác sĩ, dược sĩ đợt 2 năm 2018
2 2279/TB-SYT 28/11/2018 Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật Gói thầu số Thuốc theo tên Generic thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc chữa bệnh năm 2018-2019 cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
3 3170/SYT-TCCB 28/11/2018 Kiểm điểm, đánh giá và phân loại tập thể lãnh đạo, quản lý và cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo hợp đồng 68 năm 2018
4 2116/QĐ-UBND 27/11/2018 Phê duyệt Đề án tinh giản biên chế năm 2019 của Sở Y tế Quảng Ngãi
5 3157/SYT-TCCB 26/11/2018 Báo cáo tình hình thực hiện biên chế sự nghiệp và đăng ký nhu cầu xét tuyển đặc cách viên chức; thống kê nhân lực ngành y tế năm 2018
6 3097/SYT-TCCB 21/11/2018 Phổ biến Quyết định số 1282-QĐ/TU ngày 19/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
7 2245/HD-SYT 20/11/2018 Kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 và các năm tiếp theo
8 2244/HD-SYT 20/11/2018 Tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2018 và triển khai phong trào thi đua, khen thưởng năm 2019
9 1282-QĐ/TU 19/11/2018 Ban hành Quy chế thi tuyển để bổ nhiệm chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý
10 2233/QĐ-SYT 19/11/2018 Quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
11 2229/QĐ-SYT 16/11/2018 Bổ nhiệm lại ông Đặng Trong, giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh Quảng Ngãi
12 3080/SYT-TCCB 16/11/2018 Tăng cường công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức
13 3079/SYT-TCCB 16/11/2018 Trình tự, thủ tục, biểu mẫu giải quyết thôi việc đối với CCVC, NLĐ theo hợp đồng 68
14 3078/SYT-TCCB 16/11/2018 Trình tự, thủ tục, biểu mẫu đề nghị ra thông báo và quyết định nghỉ hưu đối với CCVCNLĐ
15 2187/QĐ-SYT 08/11/2018 Ông Đặng Tuấn Lộc thôi giữ chức Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Tịnh và bổ nhiệm ông Đặng Tuấn Lộc giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
16 2188/QĐ-SYT 08/11/2018 Tạm thời giao nhiệm vụ cho ông Huỳnh Thiện, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Tịnh phụ trách quản lý, điều hành hoạt động của Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
17 2148/BC-SYT 06/11/2018 Kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 6 khóa XII và Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 05/4/2018 của Tỉnh ủy
18 2868/SYT-TCCB 24/10/2018 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ
19 1882/QĐ-SYT 28/09/2018 Tạm thời phân công nhiệm vụ của các thành viên trong Ban Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi
20 28/CT-TTg 18/09/2018 Đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức
21 1727/TB-SYT 05/09/2018 Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển đối với bác sĩ, dược sĩ đợt 2 năm 2018
22 02/QĐ-HĐXT 05/09/2018 Quyết định thành lập các Ban phục vụ Hội đồng xét tuyển bác sĩ, dược sĩ đợt 2 năm 2018
23 1695/QĐ-SYT 04/09/2018 QĐ về việc thành lập Hội đồng xét tuyển bác sĩ, dược sĩ đợt 2 năm 2018
24 1986/SYT-NVD 30/08/2018 Cung ứng thuốc phòng, chống ệnh sốt xuất huyết và bệnh sởi
25 1987/SYT-TCCB 30/08/2018 Đề nghị cử viên chức tham gia khóa đào tạo sau Đại học
26 1985/SYT-NVY 29/08/2018 Tập huấn "Tư vấn và hỗ trợ bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ"
27 1983/SYT-NVY 29/08/2018 Trả lời Công văn số 212-CV/BTCTU ngày 29/8/2018 của BTC Tỉnh ủy
28 1984/SYT-NVY 29/08/2018 Cung cấp thông tin NB và số ĐT để khảo sát hài lòng NB qua điện thoại năm thứ 2
29 1982/SYT-NVD 29/08/2018 Cấp cơ số thuốc phòng chống bão lụt năm 2018
30 1981/SYT-TCCB 29/08/2018 Đăng ký chỉ tiêu thu hút nhân lực y tế năm 2018
31 1980/SYT-NVY 29/08/2018 Mời cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP Tết Trung thu 2018
32 1979/SYT-NVY 29/08/2018 Triển khai các văn bản trong lĩnh vực khám, chữa bệnh, BHYT
33 1978/SYT-NVY 29/08/2018 Thông tin quá trình hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của Bác sỹ Lâm Lê Phương
34 1977/SYT-NVY 29/08/2018 Triển khai Bộ chỉ số đo lường chất lượng dịch vụ chăm sóc Mắt
35 1976/SYT-NVY 29/08/2018 Đào tạo đối với nhân sự tại đơn vị thận nhân tạo
36 1975/SYT-NVY 29/08/2018 Cung cấp thông tin về nhu cầu đào tạo liên tục
37 1974/SYT-NVY 29/08/2018 Tổ chức đào tạo liên tục tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
38 1949/SYT-TCCB 27/08/2018 Xin tạm hoãn tham gia Lớp bồi dưỡng Lãnh đạo cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018
39 1951/SYT-TCCB 27/08/2018 Đăng ký tập huấn về Quy chế dân chủ, Quy tắc ứng xử
40 1950/SYT-NVD 27/08/2018 Cung cấp mặt hàng thuốc trúng thầu Partamol Tab 500mg
41 1953/SYT-NVY 27/08/2018 Trả lời Công văn số 1984CV/BTCTU ngày 22/8/2018 của BTC Tỉnh ủy
42 1952/SYT-NVY 27/08/2018 Góp ý dự thảo Kế hoạch
43 1948/SYT-TCCB 24/08/2018 Chấn chỉnh việc tham gia học các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh
44 1946/SYT-TCCB 24/08/2018 Xác minh bằng tốt nghiệp
45 1945/SYT-TCCB 24/08/2018 Xác minh bằng tốt nghiệp
46 1943/SYT-TCCB 24/08/2018 Xác minh bằng tốt nghiệp
47 1944/SYT-TCCB 24/08/2018 Xác minh bằng tốt nghiệp
48 1942/SYT-TCCB 24/08/2018 Cử Bác sĩ đi đào tạo sau đại học
49 1941/SYT-NVY 24/08/2018 Giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường tại khu vực xã Nghĩa Kỳ
50 1940/SYT-NVY 24/08/2018 Tổ chức khám, mổ mắt thay thủy tinh thể cho người nghèo
Trang 1/95 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>