Dự án, đấu thầu, mua sắm công
Từ khóa: Lĩnh vực:
Loại dự án: Tình trạng:
Năm thực hiện: Hiển thị:
Tổng số: 8 dòng.
STT Tên dự án Lĩnh vực Thời gian thực hiện Tình trạng
1 Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Thuốc theo tên Generic, Gói thầu số 02: Thuốc theo tên biệt dược, Gói thầu số 03: thuốc đông y, thuốc từ dược liệu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc chữa bệnh năm 2017 (từ tháng 11/2016 đến tháng 11/2017) cho các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế Dược Từ tháng 11/2016- đến tháng 11/2017 Đã nghiệm thu
2 Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Vật tư y tế tiêu hao, Gói thầu số 02: Hóa chất, hóa chất xét nghiệm thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua vật tư y tế tiêu hao, hóa chất, hóa chất xét nghiệm năm 2016 - 2017 (từ tháng 10/2016 đến tháng 10/2017) cho các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế (trừ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi) Dược Từ tháng 11/2016 - đến tháng 11/2017 Đã nghiệm thu
3 Danh mục khung vật tư y tế đấu thầu 2018-2019 Dược
4 Tổng hợp kết quả đấu thầu Dược
5 Xin báo giá Vật tư y tế tiêu hao, hóa chất, hóa chất xét nghiệm phục vụ cho công tác lập kế hoạch đấu thầu năm 2018 Dược
6 Xin báo giá Vật tư y tế tiêu hao, hóa chất, hóa chất xét nghiệm phục vụ cho công tác lập kế hoạch đấu thầu năm 2018 Dược
7 Báo cáo kết quả sử dụng thuốc đến 30.9.2018 Dược
8 Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Thuốc theo tên Generic thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc chữa bệnh năm 2018 - 2019 cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đối với các mặt hàng không trúng thầu thuộc kế hoạch đã được Dược