​Về việc tham gia góp ý dự thảo Thông tư Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị (thay thế Thông tư số 05/2017/TT-BXD)​ (Thông tin chi tiết: Công văn 3637/SXD-KT&VL ;   Dự thảo Thông tư)
​Về việc lấy ý kiến đối với phương án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phần còn lại của xã Tịnh Khê và xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi​ (Thông tin chi tiết: Thuyết minh; Bản đồ QH sử dụng đất;  Bản đồ QH Giao thông; Kiến trúc - cảnh quan )
​Về việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư và góp ý phương án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dọc hai bờ sông Trà Bồng, huyện Bình Sơn (Thông tin chi tiết tại đây gồm: Công văn 890/SXD-QHKT;  Thuyết minh; Bản đồ Quy hoạch ) . Mọi góp ý xin gửi về Sở Xây dựng Quảng Ngãi, số 68 Phạm Văn Đồng, tp Quảng Ngãi hoặc qua địa chỉ Email: sxd@quangngai.gov.vn. 
​Góp ý đồ án Quy hoạch thu gom và xử lý nước thải cho các đô thị trên địa bàn tỉnh​ ( Thông tin chi tiết tại đây:  Thuyết minh)  Mọi góp ý xin gửi về Sở Xây dựng Quảng Ngãi, số 68 Phạm Văn Đồng, tp Quảng Ngãi hoặc qua địa chỉ Email: sxd@quangngai.gov.vn​​
​Góp ý Quy hoạch chi tiết Công viên Trung tâm thành phố Quảng Ngãi (Chi tiết thông tin góp ý: Thuyết minh;  Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất; Bản đồ ).  Mọi góp ý xin gửi về Sở Xây dựng Quảng Ngãi, số 68 Phạm Văn Đồng, tp Quảng Ngãi hoặc qua địa chỉ Email: sxd@quangngai.gov.vn​
Góp ý nhiệm vụ thiết kế và dự toán quy hoạch xây dựng vùng huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi (Thông tin góp ý chi tiết: Thuyết minh;   Bản đồ vị trí;  Bản đồ ranh giới ).   Mọi góp ý xin gửi về Sở Xây dựng Quảng Ngãi, số 68 Phạm Văn Đồng, tp Quảng Ngãi hoặc qua địa chỉ Email: sxd@quangngai.gov.vn​
​Góp ý phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực Tịnh Hoà - Tịnh Kỳ thành phố Quảng Ngãi (Chi tiết thông tin gopc ý: Thuyết minh;   Bản đồ Quy hoach sử dụng đất).  Mọi góp ý xin gửi về Sở Xây dựng Quảng Ngãi, số 68 Phạm Văn Đồng, tp Quảng Ngãi hoặc qua địa chỉ Email: sxd@quangngai.gov.vn​

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm