Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15/8/2019 Quy định việc sử dụng tài sản công để thanhtoán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thứcHợp đồng Xây dựng - Chuyển giao, toàn bộ nội dung Nghị định gồm 03 Chương, 19Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2019 và Bãi bỏ Quyết định số23/2015/QĐ-CP ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định cơ chế Nhà nướcthanh toán quỹ đất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hìnhthức Xây dựng – Chuyển giao.​

Hiển thị tin theo nhóm (home)
 

Chiều ngày 08/01/2020, ĐoànThanh tra được thành lập theo Quyết định số 01/QĐ-SXD ngày 02/01/2020 của Giámđốc Sở Xây dựng do Chánh Thanh tra Sở Xây dựng làm Trưởng đoàn đã tiến hànhcông bố quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động đầutư xây dựng đối với công trình Trường THPT Lê Quý Đôn (Hạng mục nhà lớp học08 phòng, 02 tầng và Hạng mục Mở rộng đất xây dựng nhà Đa Năng) do Ban Quản lýlàm chủ đầu tư. Thời kỳ thanh tra: từ khi chuẩn bị đầu tư đến thờiđiểm thanh tra. Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc, kể từ ngàycông bố Quyết định thanh tra.​

Hiển thị tin theo nhóm (home)
 

Được sự thống nhất của Đảngbộ Sở, Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và kiểm định CLCTXD QuảngNgãi; Thực hiện Công văn số 239-CV/ĐTNK ngày24/12/2019 của Ban Chấp hành đoàn khối CCQ tỉnh về việc tổ chức ngày hội “Hiếnmáu tình nguyện dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng năm 2020”; Công văn số1605-CV/TĐTN-ĐKTHTN ngày 17/12/2019 của BTV tỉnh đoàn Quảng Ngãi về việc thamgia chiến dịch “vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng năm 2020.

LIÊN KẾT WEB