Chuyên mục hỏi - đáp

Dự toán trồng cây bóng mát28/06/2019
Hỏi:
Xin chào sở xây dưng: Hiện nay tôi đang làm dự toán dịch vụ công ích duy trì cây xanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Tôi đang căn cứ lập dự toán theo Quyết định 534/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành20 tháng 10 năm 2016. trong quyết định không, không có quy định một số công tác về trồng mới và duy trì cây bóng mát thì áp dụng theo quyết định nao? VD: Trồng cây xanh, kích thước bầu đất 0.7x0.7x0.7, . Tôi xin chân thành cảm ơn!
(Độc giả Nguyễn Văn Thuận Lợi; Địa chỉ: số 639 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Đà Nẵng.)
Trả lời:

Chào bạn!

1. Về lập dự toán các dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, bao gồm các công tác: Duy trì hệ thống thoát nước đô thị; thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị; duy trì cây xanh đô thị và duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị áp dụng Bộ Đơn giá công bố kèm theo Quyết định số 534/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; trong đó Đơn giá Duy trì cây xanh đô thị bao gồm các công tác duy trì: Thảm cỏ, xây cảnh, cây bóng mát. Về nguyên tắc, các định mức, đơn giá đối với dịch vụ công ích đô thị chỉ điều chỉnh đến các công tác duy trì để xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị, không điều chỉnh đến các công tác trồng mới hoặc xây dựng, lắp đặt mới.

2. Đối với công tác trồng mới cây xanh: Đề nghị nghiên cứu các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng để lập dự toán. Trường hợp chưa có định mức do cơ quan có thẩm quyền công bố hoặc ban hành thì chủ đầu tư tổ chức Điều chỉnh và bổ sung định mức dự toán xây dựng theo quy định tại Khoản 4 và Khoản 5 Điều 19 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ và Phương pháp lập định mức dự toán theo hướng dẫn tại Phụ lục số 5 của Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.​

​Phòng KT&VL

Các chủ đề khác: