Đăng ngày: 16/02/2017

- Công văn số 333/SXD-CL&VL ngày 15/02/2017 về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01/2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ( Thông tin chi tiết tại đây )

Phụ lục Giá VLVD tháng 01-2017


Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm