Chuyên mục hỏi - đáp

Cấp lại chứng chỉ hành nghề giám sát13/07/2017
Hỏi:
Xin hỏi! Tôi đã được cấp giấy chứng nhận thi đạt kỳ thi sát hạch cấp mới chứng chỉ hành nghề TVGS. Vậy khi nào có thể nộp hồ sơ để xin cấp chứng chỉ hành nghề TVGS có phân hạng và nộp tại đâu? Xin cảm ơn!
(Độc giả Lâm Văn Thiên; Địa chỉ: 351-353 Trường Chinh - TP. Quảng Ngãi)
Trả lời:

Chào anh Thiên! Anh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn tại Công văn số 1977/SXD-HĐCCHNHĐXD ngày 06/7/2017 của Sở Xây dựng tại mục Thông tin cần biết và đến tại Bộ phận một cửa Sở Xây dựng số 68 Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi để nộp hồ sơ, trong giờ hành chính.  


Các chủ đề khác: