Ngày01/01/2020, Thông tư số 79/2019/TT-BTC ngày 19/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tàichính về hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầutư công chính thức có hiệu lực thi hành và áp dụng cho năm tài chính2020 trở đi.

Hiển thị tin theo nhóm (home)
 

Chiều ngày 08/01/2020, ĐoànThanh tra được thành lập theo Quyết định số 01/QĐ-SXD ngày 02/01/2020 của Giámđốc Sở Xây dựng do Chánh Thanh tra Sở Xây dựng làm Trưởng đoàn đã tiến hànhcông bố quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động đầutư xây dựng đối với công trình Trường THPT Lê Quý Đôn (Hạng mục nhà lớp học08 phòng, 02 tầng và Hạng mục Mở rộng đất xây dựng nhà Đa Năng) do Ban Quản lýlàm chủ đầu tư. Thời kỳ thanh tra: từ khi chuẩn bị đầu tư đến thờiđiểm thanh tra. Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc, kể từ ngàycông bố Quyết định thanh tra.​

Hiển thị tin theo nhóm (home)
 

Ngày 11/02/2020, Chi bộ 3 trực thuộc Đảng bộ Sở Xây dựng đã long trọng tổchức Lễ Kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú Nguyễn Duy Lư đang công tác tại Trungtâm Quy hoạch và Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Quảng Ngãi - trực thuộcSở Xây dựng vào Đảng Cộng sản Việt Nam.​

LIÊN KẾT WEB