Trang chủ VĂN BẢN PHÁP QUY
Phân loại
Kỳ họp
Từ khóa
Tổng số: 100 văn bản.
STT Số/Ký hiệu Ban hành Trích yếu
1 69/2019/NĐ-CP 15/08/2019 Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15/8/2019 Quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao
2 68/2019/NĐ-CP 14/08/2019 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phỉ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
3 03/2019/TT-BXD 30/07/2019 Thông tư số 03/2019/TT-BXD ngày 30/7/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.
4 63/2019/NQ-CP 11/07/2019 Nghị định số 63/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.
5 02/2019/TT-BXD 01/07/2019 Thông tư số 02/2019/TT-BXD ngày 01/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựn
6 1112/QĐ-BTC 28/06/2019 Quyết định số 1112/QĐ-BTC ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy
7 57/2019/NQ-CP 26/06/2019 Nghị định số 57/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019 – 2022.
8 26/2019/TT-BTC 10/05/2019 Thông tư số 26/2019/TT-BTC Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước
9 17/2019/QĐ-TTg 08/04/2019 Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về mtj số gói thầu nội dung mua sắm, duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu
10 16/2019/TT-BTC 18/03/2019 Thông tư số 16/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí được trích để thực hiện chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước
11 04/2019/NĐ-CP 11/01/2019 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
12 130/2018/TT-BTC 27/12/2018 Thông tư số 130/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 của Bộ Tài chính quy định về chế độ báo cáo thống kê ngành dự trữ quốc gia được.
13 2351/QĐ-UBND 24/12/2018 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi
14 121/2018/TT-BTC 12/12/2018 Thông tư số 121/2018/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí để thực hiện công tác ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng
15 02/2018/QĐ-KTNN 26/11/2018 Quyết định số 02/2018/QĐ-KTNN của Tổng kiểm toán Nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán Báo cáo Quyết toán ngân sách nhà nước
Trang 1/7 1 2 3 4 5 6 7 > >>