Trang chủ VĂN BẢN Sở Xây dựng
Văn bản hướng dẫn(59)Thông báo(633)Tờ trình(331)Báo cáo(488)Quyết định(429)Công văn(9034)Kế hoạch(32)Kết luận thanh tra(14)
Từ khóa:
Phân loại: Lĩnh vực:
Cơ quan: Năm ban hành:
Tình trạng: Hiển thị:
Tổng số: 11313 văn bản.
STT Số/Ký hiệu Ban hành Trích yếu
1 106/SXD-QHKT 17/01/2020 Về việc trình Bộ Xây dựng xem xét thoả thuấn đối với đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2040
2 88/SXD-QLN&BĐS 16/01/2020 Về việc góp ý điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án Khu dân cư Ngân Hà Riverside
3 17/TB-SXD 15/01/2020 Thông báo về việc bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ và hiện trường của UBND huyện Tư Nghĩa
4 81/SXD-VP 14/01/2020 Về việc dự kiến nội dung, lịch hoạt động của BCĐ 138 tỉnh
5 80/SXD-KT&VL 14/01/2020 Về việc tham gia góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc uỷ quyền cho ông Đỗ Minh Hải, GĐ STNMT làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản và thành lập Hội đồng thẩm định Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản
6 79/SXD-QLXD 14/01/2020 Về việc hoàn chỉnh hồ sơ xin chủ trương sử dụng chi phí dự phòng để đầu tư thiết bị công trình: Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện Lý Sơn
7 79/SXD-CCGĐ 14/01/2020 Về việc kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình: Nhà máy sản xuất trang phục Mensa Dung Quất - Giai đoạn 1
8 77/SXD-CCGĐ 14/01/2020 Về việc kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình: trung tâm Văn hoá và Giáo dục cộng đồng huyện Ba Tơ
9 76/SXD-QHKT 14/01/2020 Về việc góp ý đề xuất đầu tư dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung Thảo Thanh Định
10 75/SXD-QHKT 14/01/2020 Về việc góp ý đề xuất điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư dự án Khu dịch vụ du lịch sinh thái Núi Sứa
11 74/SXD-KT&VL 14/01/2020 Về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá Trì Bình - Dung Quất, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
12 07/BCTĐ-SXD 14/01/2020 Báo cáo thẩm định về việc thẩm định, trình phê duyệt Nhiệm vụ và Dự toán Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi
13 15/TB-SXD 14/01/2020 Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng
14 04/BC-SXD 14/01/2020 Báo cáo kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
15 03/BC-SXD 14/01/2020 Báo cáo về việc thực hiện bổ sung Quy hoạch Quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh để thực hiện dự án Khu xử lý rác thải tập trung của tỉnh tại xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh
16 02/BC-SXD 14/01/2020 Báo cáo kết quả thẩm định và trình phê duyệt dự toán chuận bị đầu tư xây dựng dự án Nhà A3 Tỉnh uỷ
17 73/SXD-HĐCCNL 14/01/2020 Về việc tạm thời xác nhận năng lực hoạt động xây dwungj của Công ty TNHH MTV kinh doanh xây dựng Duy Tân
18 05/BC-SXD 14/01/2020 Báo cáo kết quả thẩm định và trình phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư xây dwungj dự án Trung tâm y tế Quân - Dân y kết hợp huyện Lý Sơn
19 16/TB-SXD 14/01/2020 Thông báo về các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đấn Canh Tý năm 2020
20 72/SXD-QLN&BĐS 13/01/2020 Về việc cung cấp thông tin về các dự án Khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh năm 2019
21 71/SXD-QLXD 13/01/2020 Về việc chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án trường THPT Phó Mục Gia
22 70/SXD-VP 13/01/2020 Về việc báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2019
23 69/SXD-VP 13/01/2020 Về việc tham gia dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
24 68/SXD-ĐT&HT 13/01/2020 Về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế BVTC hạng mục Cổng chào thuộc dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Phú Mỹ
25 67/SXD-KT&VL 13/01/2020 Về việc áp dụng mức lương đầu vào để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình lâm sinh trên địa bàn tỉnh
26 07/QĐ-SXD 13/01/2020 Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (đợt 01 - 2020)
27 13/TB-SXD 13/01/2020 Thông báo về việc trả hồ sơ không giải quyết của văn phòng đăng ký đất đai tỉnh
28 66/SXD-CCGĐ 13/01/2020 Về việc uỷ quền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng cho BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi
29 65/SXD-QLXD 13/01/2020 Về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo KT-KT đầu tư xây dựng công trình: Nhà làm việc Tỉnh uỷ Quảng Ngãi; Hạng mục: Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Nhà lưu trữ và Nhà làm việc Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
30 64/SXD-QLXD 13/01/2020 Về việc chủ trương thanh toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án Trung tâm dịch vụ hành chính công (Sửa chữa nhà khách UBND tỉnh)
31 14/TB-SXD 13/01/2020 Thông báo về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoàn thành công trình của BQL dự án ĐTXD các công trình dân dụng và CN tỉnh
32 62/SXD-QLN&BĐS 13/01/2020 Về việc góp ý điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án Khu đô thị mới Nam trường Chinh, thành phố Quảng Ngãi
33 59/SXD-VP 10/01/2020 Về việc cơ chế chính sách, đề án, kế hoạch do tỉnh ban hành
34 51/SXD-QHKT 10/01/2020 Về việc xác nhận kết quả thực hiện tiêu chí nông thôn mới năm 2019
35 59/SXD-VP 10/01/2020 Về việc cơ chế, chính sách, đề án, kế hoạch do tỉnh ban hành
36 60/SXD-KT&VL 10/01/2020 Về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án đầu tư khai thác mỏ đất núi Đất, thôn Tú Sơn 2, xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
37 55/SXD-QLN&BĐS 10/01/2020 Về việc góp ý điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phía Đông đường Võ Thị Sáu, thành phố Quảng Ngãi
38 57/SXD-QLN&BĐS 10/01/2020 Về việc góp ý điều chỉnh nội dung Điểm 1 Công văn số 6188/UBND-CNXD ngày 08/11/2019 của UBND tỉnh
39 56/SXD-QLN&BĐS 10/01/2020 Về việc ý kiến thành lập Ban Vận động thành lập Hiệp Hội Bất động sản Quảng Ngãi
40 54/SXD-ĐT&HT 10/01/2020 Về việc thẩm định thiết kế BVTC và dự toán công trình Kênh tiêu, thoát nước Từ Ty (đoạn qua phường Quảng Phú)
41 58/SXD-QHKT 10/01/2020 Về việc góp ý đề xuất đầu tư dự án Trang trại nuôi bò vỗ béo tại xã Bình An, huyện Bình Sơn
42 53/SXD-ĐT&HT 10/01/2020 Thông báo kết quả thẩm định thiết kế BVTC hạng mục Cổng chào thuộc dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Phú Mỹ
43 50/SXD-ĐT&HT 09/01/2020 Về việc ý kiến liên quan đến hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công Khu nhà ở sinh thái Rừng Dừa
44 49/SXD-ĐT&HT 09/01/2020 Về việc chấm dứt hợp đồng thiết kế đường ngang cấp 1 dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật KDC trục đường Bàu Giang - Cầu Mới
45 48/SXD-QHKT 09/01/2020 Về việc tham gia ý kiến đối với việc đề nghị cấp Giấy phép xây dwungj các công trình thuộc dự án Cửa hàng xăng dầu Tấn Lộc
46 47/SXD-KT&VL 09/01/2020 Về việc tham gia góp ý dự thảo văn bản của UBND tỉnh về quản lý thi công cá dự án cải tạo đất làm trang trại, gia trại và vườn tạp kết thu hồi đất dư thừa làm vật liệu san lấp
47 46/SXD-KT&VL 09/01/2020 Về việc tham gia góp ý các vấn đề có liên quan đến các mỏ cát đấu giá quyền khai thác trên địa bàn huyện Ba Tơ và huyện Sơn Hà
48 37/SXD-ĐT&HT 09/01/2020 Về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án Khu dân cư chỉnh trang đô thị An Điền Phát La Hà
49 45/SXD-QLN&BĐS 09/01/2020 Về việc giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh
50 43/SXD-ĐT&HT 09/01/2020 Về việc thẩm định TK BVTC các hạng mục công trình giao thông thuộc công trình Khu dân cư Châu Sa, xã Tịnh Châu, thành phố Quảng Ngãi
Trang 1/227 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>