Văn bản đến
Phân loại
Chọn lĩnh vực
Từ khóa
Tổng số: 13 văn bản.
STT Số/Ký hiệu Ban hành Trích yếu
1 152/QĐ-UBND 23/01/2018 Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh, UBND tỉnh Quảng Ngãi hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2017
2 3984/UBND-KT 04/07/2017 Về việc thực hiện Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg ngày 12/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ
3 545/VP-TH 17/05/2017 Về việc truy cập và triển khai thực hiện Thông tư số 03/2013/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
4 324/VP-NC 23/03/2017 Về việc truy cập và khai thác văn bản trên mạng internet
5 01/QĐ-BCĐ 14/03/2017 Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo về ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Quảng Ngãi
6 266/VP-KT 10/03/2017 Truy cập khai thác Văn bản trên cổng thông tin điện tử Chính phủ
7 1031/KH-UBND 02/03/2017 Kế hoạch thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
8 09/2017/QĐ-UBND 01/03/2017 Về việc Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
9 308/QĐ-UBND 28/02/2017 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi
10 166/STTTT 23/02/2017 Về việc thực hiện nghiêm các quy định về Trang thông tin điện tử, Cổng thông tin điện tử thành phần, Trang thông tin điện tử tổng hợp
11 39/TB-SXD 15/02/2017 về việc ban hành Thông tư
12 1408/TB-ĐHTL 28/12/2016 Thông táo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2017 (khoá 25 đợt 1)
13 7149/UBND-TH 08/12/2016 Về việc quy trình, thủ tục xét duyệt kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 do địa phương quản lý