Tổng số: 13 bản ghi.
STT Đợt cấp Ngày ra quyết định Tải file
1 Thông báo kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 năm 2019 12/11/2019 Tải về
2 Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (đợt 10 - 2019) 30/10/2019 Tải về
3 Quyết địnhvề việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (đợt 9 năm 2019) 14/10/2019 Tải về
4 Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (đợt 8 năm 2019) 16/09/2019 Tải về
5 Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng(đợt 6 - 2019) 23/07/2019 Tải về
6 Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (đợt 5 năm 2019) 28/06/2019 Tải về
7 Về việc tiếp nhận hồ sơ cấp chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo Nghị định 100/2018/NĐ-CP 07/01/2019 Tải về
8 Về việc thông báo kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 năm 2018 27/12/2018 Tải về
9 Về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tổ hợp lĩnh vực theo quy định tại nghị định số 100/2018/NĐ-CP 26/12/2018 Tải về
10 Thông báo kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2 năm 2018 19/09/2018 Tải về
11 Quyết định về việc xấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (đợt 3 năm 2018) 05/09/2018 Tải về
12 Quyết định Về việc cấp chứng chỉnh hành nghề hoạt động xây dựng (đợt 2 năm 2018) 22/06/2018 Tải về
13 Về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (đợt 1- 2018) 02/02/2018 Tải về