Liên hệ

SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 68 Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255 3822717 - Fax: 0255 3825466

Email:  sxd@quangngai.gov.vn   ​

Hoặc gửi cho chúng tôi theo mẫu sau

Họ và tên
Địa chỉ
Điện thoại
Địa chỉ email
Nội dung
Tệp đính kèm