Đăng ngày: 14/01/2020
 

Chiều ngày 08/01/2020, Đoàn Thanh tra được thành lập theo Quyết định số 01/QĐ-SXD ngày 02/01/2020 của Giám đốc Sở Xây dựng do Chánh Thanh tra Sở Xây dựng làm Trưởng đoàn đã tiến hành công bố quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng đối với công trình Trường THPT Lê Quý Đôn (Hạng mục nhà lớp học 08 phòng, 02 tầng và Hạng mục Mở rộng đất xây dựng nhà Đa Năng) do Ban Quản lý làm chủ đầu tư. Thời kỳ thanh tra: từ khi chuẩn bị đầu tư đến thời điểm thanh tra. Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.​

Tham dự buổi công bố quyết định thanh tra, về phía đơn vị được thanh tra có ông Nguyễn Thành Trung - Phó Giám đốc Ban Quản lý, đại diện lãnh đạo các phòng ban có liên quan của Ban Quản lý và các đơn vị khác có liên quan đến việc tham gia tổ chức thực hiện các nội dung được thanh tra.

Đây là cuộc thanh tra thường xuyên và nằm trong nội dung kế hoạch thanh tra năm 2020 đã được Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 3826/QĐ-SXD ngày 16/12/2019.

Tại buổi công bố quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra đã thông qua mục đích, yêu cầu và các nguyên tắc tiến hành hoạt động thanh tra, quyền và nghĩa vụ của Trưởng đoàn, thành viên Đoàn thanh tra cũng như quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra theo quy định của pháp luật để các đơn vị có liên quan thực hiện chấp hành nghiêm túc. Sau khi kết thúc đoàn thanh tra, Đoàn sẽ có trách nhiệm báo cáo Giám đốc Sở kết quả thanh tra để kết luận và xử lý theo quy định của pháp luật./.  


Thanh tra Sở​


Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm